Archiv akcí SPV

Dietní výživa 2016 – program

Program konference

A) Potraviny a výživa – účinné, nezbytné či některé nepříznivě působící látky
B) Systémy výživy ve zdravotnických či jiných zařízeních
C) Ambulantní práce nutričního terapeuta ve zdravotnickém zařízení
D) Diety ke zdraví či léčbě vybraných onemocnění

ÚTERÝ 11. 10. 2016

8.00 – 8.55 Registrace účastníků
8.55 Oficiální zahájení konference

A) Potraviny a výživa – účinné, nezbytné či některé nepříznivě působící látky

1) Mgr. Markéta Chýlková
Výživová a zdravotní tvrzení – stav v současnosti. Potravinářská komora ČR
9.00 – 9.25

2) Ing. Daniela Winklerová
Doplňky stravy a jejich postavení ve výživě. SZÚ
9.25 – 9.50

3) MVDr. Ing. Dana Třísková
Aditiva. Ministerstvo zemědělství
9.50 – 10.15

4) Mgr. Karolína Mikanová
Potraviny nového typu. Ministerstvo zemědělství
10.15 -10.40

Přestávka 10.40- 11.00

5) Mgr. Ing. Diana Chrpová, doc. Ing. Jan Pánek, CSc.
Vybrané biologicky aktivní látky v potravinách se zaměřením na léčebnou výživu. VOŠZ Praha, VŠCHT
11.00 – 11.25

6) MUDr. Petr Tláskal, CSc.
Neinfekční zdravotní komplikace (alergie, autoimunita, potravinová intolerance) způsobené konzumací některých potravin. SPV, FN Motol
11.25 – 11.50

7) Doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc.
Nežádoucí účinky léčivých rostlin- zaměření na alergie, interakce obsahových látek s léčivy. FaF UK, Hradec Králové
11.50 – 12.15

Přestávka 12.15 – 13.00

B) Systémy výživy ve zdravotnických či jiných organizacích

8) NT Květa Krajíčková
Současnost a plány činnosti Sekce nutričních terapeutů. ČAS
13.30 – 13.50

9) Bc. Marieta Baliková
Systém dětské výživy ve FN Motol. FN Motol
13.50 – 14.10

10) NT Lucie Růžičková
Inovace dietního systému ve fakultní nemocnici. VFN Praha
14.10 – 14.30

11) NT Jana Vondráčková
Systém stravování v lázeňské léčebně Poděbrady. Lázně Poděbrady
14.30 – 14.50

12) Alena Lhotáková, DiS.
Práce nutričního terapeuta ve vězeňské správě ČR. Vazební věznice Praha Pankrác
14.50 – 15.10

Přestávka 15.10 – 15.30

13) NT Jaroslava Kreuzbergová, DiS.
Mýty o stravování hospitalizovaného pacienta.,FN Plzeň
15.30 – 15.50

14) Hana Večerková.
Co ukázaly nezávislé testy nemocniční stravy a obědů pro seniory? Poznatky redaktorky MF DNES. MF Dnes
15.50 – 16.10

15) MUDr. Václava Kunová
Jak se stravují pacienti v nemocnicích a co nabízí sociální ústavy. SPV, Nutradit, spol.s.r.o
16.10 – 16.30

16) NT Lucie Čadová, NT Jaroslava Kreuzbergová, DiS.
Ohrožení hospitalizovaného pacienta jídlem a jeho příbuznými. FN Plzeň
16.30 – 16.50

STŘEDA 12. 10. 2016

C) Ambulance nutričního terapeuta ve zdravotnickém zařízení

17) MUDr. František Novák, Ph.D.
Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. 4. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
8.30 – 8.55

18) NT Marta Bácová
Zkušenosti nutričního terapeuta z ambulantní praxe. Oddělení léčebné výživy. FN Brno
8.55 – 9.20

19) MUDr. Michal Tichý, Ph.D., MPH
Spolupráce nutricionisty v nutriční ambulanci s nutričními terapeutkami v terénu. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
9.20 – 9.45

20) Bc. Věra Andrášková
Nutriční péče u ambulantních onkologických pacientů. Úsek léčebné výživy, Masarykův onkologický ústav, Brno
9.45 – 10.10

21) NT Kateřina Kristová, DiS., Bc. Marieta Baliková
Hodnocení skóre nutričního rizika na pracovištích Interní kliniky FN Motol. FN Motol
10.10 – 10.30

Přestávka 10.30 – 10.45

D) Diety ke zdraví či léčbě vybraných onemocnění

22) Mgr. Karolína Hlavatá, Ph.D.
Indikace a nutriční příprava pacientů k bariatrickým operacím. OB Klinika, Praha
10.45 – 11.10

23) Mgr. Tereza Vrábelová
Praktické aspekty ketogenní diety. FN Motol
11.10 – 11.35

24) Mgr. Marcela Floriánková
Dědičné poruchy metabolismu mastných kyselin z pohledu nutričního terapeuta.
11.35 – 12.00

25) Mgr. Jana Stávková, Bc. Daniela Hanušková
Raw dieta aneb je zdravá syrová strava. Ústav ochrany a podpory zdraví, LF MU, Brno
12.00 – 12.25

Závěr konference, oběd