Archiv akcí SPV

INDC 2012

12th International NUTRITION & DIAGNOSTICS Conference

27. 8. – 30. 8. 2012

12. ročník mezinárodní konference o výživě a diagnostice se uskutečnil ve dnech 27. – 30. srpna 2012 v aule Karolinum Karlovy Univerzity v Praze. Hlavními organizátory této vzdělávací akce jsou společnost Radanal s. r. o. , Společnost pro výživu a další organisace.

Záštitu převzali doc. MUDr. Leoš Heger CSc., ministr zdravotnictví, prof. PhDr. Petr Fiala PhD.,LLM., ministr školství, mládeže a tělovýchovy, poslanec parlamentu ČR PharmDr. Jiří Skalický a děkan 1. LF UK prof. MUDr. Tomáš Zíma, DrSc.,MBA. Registrováno bylo téměř 300 delegátů, více než 100 bylo ze zahraničí ze 33 zemí. Na konferenci bylo předneseno 62 sdělení a představeno 122 poster ů. Konference se zúčastnila i řada firem, které představily své novinky.

Program konference byl doslova nabitý přednáškami, v nichž byly presentovány výsledky, které mají a budou mít dopad nejen pro odbornou veřejnost, ale také mají význam v běžném životě. Řada přednášek byla věnována analytické problematice, neboť bez správné, citlivé a spolehlivé metody stanovení se o sledované složce mnoho nedovíme. Z vitaminů, které provázejí tuto konferenci od začátku se na programu nejčastěji objevovaly lipofilní vitaminy – vitamin D, E a A, resp. karotenoidy. Velká pozornost byla věnována mikrobiálním tématům, o kterých se v poslední době hodně diskutuje a také problémům nadváhy, obezity, která ohrožuje lidstvo. Několik sdělení se zabývalo diabetem, zejména 2. typu a bylo také představeno nové přírodní sladidlo Steviol glykosid ( E 960). Předmětem sdělení byly také polynenasycené mastné kyseliny, které jsou pro naše zdraví velmi důležit . Odborná porota ocenila z posterů práci: Antimutagenní vlivy lykopenu a rajčatového pyré.

13. konference INDC – 13th Nutrition & Diagnostics Conference se bude konat příští rok na Palackého universitě v Olomouci ve dnech 26 – 29. 8. 2013

Jarmila Blattná a Aleš Horna


Bližší informace na www.indc.cz