Archiv akcí SPV

8. mezinárodní konference Vitamins 2008

9.–11. září 2008

Pořadatel:
Radanal s.r.o. Pardubice
SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU
výživaservis s.r.o.
Technologická Fakulta Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Termíny a místo konání:
9.–11. září 2008 (úterý–čtvrtek)

Místo konání:
Kongresové centrum Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Academia centrum
Mostní 5139
Zlín

Ke stažení:

Další podrobnosti jsou na webových stránkách akce Vitamins 2008.

8. konference bude uspořádána ve dnech 9.–11. září 2008 v prostorách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Konference je pořádána pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ondřeje Lišky a rektora Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Ignáce Hozy.

Konference je zařazena do systému vzdělávání České lékárnické komory (ev.č. KV 130/2008, 20 body), České asociace sester (r.č. ČAS/KK/3184/2008) a Komory vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR (č. 240/2008, 9 kreditů, přednáška 15 kreditů, spoluautor přednášky 10 kreditů).

Na konferenci se vytváří příznivá atmosféra navazování kontaktů odborníků českých občanů a zahraničních hostů z oblasti chemie, potravinářství, farmacie a medicíny.