Archiv akcí SPV

35. tématická konference – program

Potravinářské mýty a kvalita potravin

25. dubna 2013    

Program:

Zahájení  (9,30)
Krátké vystoupení představitelů spolupracujících organizací

Odborný program (10,00 – 16,00)
Moderátoři: Ing. Dana Gabrovská, Ph.D., Ing. Ctibor Perlín, CSc.

Ing. Ctibor Perlín, CSc., VÚPP, v.v.i.
Různá hlediska na kvalitu potravin

MUDr. Bohumil Turek, CSc., Ing. Irena Michalová, Společnost pro výživu
Regulace zdravotních tvrzení v EU

Ing. Jindřich Pokora, Ústřední inspektorát SZPI Brno
Potraviny v zorném poli SZPI

Ing. Petra Karásková, TESCO
TESCO a jeho pohled na kvalitu potravin

Ing. Pavel Mikoška, AHOLD
Obchodník a kvalita potravin

Prof. Ing. Petr Pipek, CSc., VŠCHT FPBT Praha
Skutečnost a mýty o složení masa a masných  výrobků

Doc. Ing. Květoslava Šustová, Ph.D., Mendelu v Brně
Mýty v technologiích mléka a mléčných výrobků

Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., VŠCHT FPBT Praha
Kvalita a mýty v oblasti jedlých tuků a olejů

Doc. Ing. Josef Příhoda, CSc., Ing. Marcela Sluková, Ph.D., VŠCHT FPBT Praha
Aktuální poznatky o kvalitě pekárenských výrobků

Prof. Ing. Michal Voldřich, CSc., Ing. Jan Pivoňka, Ph.D., VŠCHT FPBT Praha
Kvalita nealko nápojů – aktuální kauzy

Ing. Jiří Fabián, Vitana
Proč a v čem jsou silné i slabé stránky potravin typu konveniencí

Závěr konference