Archiv akcí SPV

35. tématická konference

Potravinářské mýty a kvalita potravin
Konference se konala 25. dubna 2013.

Pořadatel:
Společnost pro výživu

ve spolupráci s
VÚPP, v.v.i.,
Ministerstvem zemědělství ČR a
Potravinářskou komorou ČR

Termín konání:
25. 4. 2013

Místo konání:
v budově MZe ČR, Těšnov 17, 117 05 Praha 1

Další podrobnosti:

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK