Archiv akcí v zahraničí

3. Mezinárodní kongres o potravinách a výživě

3. International Congress on Food and Nutrition
Eu Duality Low – Input Food Project Final Konference
22. – 25. 4. 2009 Antalya, Turecko

Sekretariát Kongresu: Food Institute , PO Box 21, 414 70
Gebze/ Kocaeli, Turkey
Tel:+90 262 677 32 42
Fax:+90 262 641 23 09
e-mail: Somer, Bekiroglu @ mam.gov.tr
web: www. mam. gov. Tr
Na kongresu budou diskutovány obory z oblasti vývoje, výroby, balení potravin, aromata, residua a kotaminanty, legislativa, výživa a zdraví a zejména ta témata, která mají význam pro budoucnost. Přítomni budou vědci i pracovníci z provozu. Současně bude organizována výstava různých výrobků.
Oficiální jazyk bude jazyk anglický a turecký se simultánním překladem. Abstrakta přednášek budou jen v angličtině.
Regulérní registrační poplatek do 16. 2. 2009 je 250 EU a po tomto datu je 300 EU. Snížený poplatek mají studenti, návštěvníci na 1 den a doprovázející osoby.