Archiv akcí SPV

Dětská obezita v teorii a praxi 2008

14.–15. listopadu 2008

Pořadatel:
SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU
výživaservis s.r.o.
Česká obezitologická společnost ČLS JEP

Termín akce:
14.–15. listopadu 2008 (pátek–sobota)

Místo konání:
Kongresové a kulturní centrum
Lázeňská kolonáda, Poděbrady

Ubytování:
Hotel Zimní lázně
Poděbrady

Ke stažení: