Poradna - Školní stravování

Zařazování pomazánek z tvarůžek, nivy, hermelínu a zauzené kýty pro děti ve školce.

Dobrý den!

Prosím o vyjádření se k vhodnosti zařazování pomazánek z tvarůžek, nivy, hermelínu a zauzené kýty do jídelníčku pro děti ve školce.

Vážená paní,

 

reaguji na Váš dotaz ohledně vhodnosti podávání pomazánek dětem v mateřských školách, kde jednou ze surovin jsou olomoucké tvarůžky, niva či hermelín a zda je možné podávat zauzenou kýtu (předpokládám jako uzeninu).

 

Školní stravování je poskytováno v souladu s platnými právními předpisy, a to z oblasti  zabezpečení po stránce financování, odpovědnosti a řízení (zákon č. 561/2004 Sb., tzv. školský zákon, ve znění p.p., vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění p.p.), jednak po stránce dodržování hygienických předpisů (zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění p.p., vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby, ve znění p.p., Nařízení EP a Rady č. 852/2004 a další). V žádné právní normě nejsou specifikovány potraviny, které jsou ze stravování dětí, žáků a studentů vyloučeny. Vyhláškou o školním stravování je stanoven tzv. spotřební koš, tj. průměrná spotřeba vybraných skupin potravin v měsíci na strávníka a den.  Právním předpisem nejsou dány konkrétní receptury, podle kterých jsou pokrmy připravovány. Z uvedeného vyplývá, že nic není zakázáno (kromě tepelně neopracovaného syrového masa, ryb a vejce – zákon č. 258/2000 Sb.).

 

Součástí receptur pro školní stravování je pomazánka sýrová s nivou. Pomazánku z tvarůžků či hermelínu v recepturách nenaleznete, ovšem tvrdit že jsou zakázané nelze. Jedná se o mléčné výrobky, jež jsou zdrojem zejména vápníku, bílkovin, některých vitamínů a nerostných látek (blíže doporučuji www.czfcdb.cz – centrum pro databázi složení potravin).

 

Váš dotaz je patrně podmíněn různými názory na škodlivost konzumace potravin obsahující plísně. Při výrobě nivy a hermelínu se však jedná o tzv. ušlechtilé druhy nezbytné pro zrání těchto typů sýrů. Pokud budou sýry, a nejen výše uvedené, řádně uchovávány a použity v optimálním čase (např. u nivy je vhodný čas pro přípravu pomazánek v období mezi 21 – 30 dnem stáří) není nutné se jejich využití i pro předškolní děti bránit. S ohledem na jejich chuťovou, či pachovou výraznost se však nestanou častou součástí jídelníčku.

 

Doporučená pestrost aneb frekvence pokrmů za měsíc (MZd ČR – uveřejněno ve Zpravodaji č. 2/2005), doporučuje podávat šunku 1 x /měsíc s preferencí uzenářského výrobku ze svaloviny, zauzenou kýtu bych volila jako alternativu jakostní šunce, krůtí šunce apod. Uzené maso je doporučeno podávat dětem v MŠ zcela výjimečně, max. 2x do roka.

 

S pozdravem Petronila Gleichová, OŠ ÚMČ Praha 6