Poradna - Školní stravování

Zahrnuje limit za jeden oběd také DPH?

Dobrý den.

Obracím se na Vás o radu ohledně stravného ve školní jídelně.  Ráda bych se zeptala, zda stanovený limit za jeden oběd pro cizího strávníka (studenta)obsahuje také daň z přidané hodnoty, nebo je to pouze hodnota surovin, z kterého je daný pokrm připravován.
Protože jsem v tomto stravovacím oboru nová, takže nevím, zda pro to existuje  nějaký výklad ministerstav školství či metodický pokyn.

Děkuji Vám, Hana Dvořáková

Vážená paní,
pokud je škola či školské zařízení plátcem DPH, je třeba rozlišovat osvobozená plnění (tj. stravovací služby poskytované v rámci školního stravování tj. dětem, žákům a studentům). Do této kategorie náleží rovněž studenti, jejichž stravování je zajišťováno v rámci praktického výcviku.
Škola dále poskytuje stravování dalším kategoriím strávníků, které nejsou vyjmenovány v příloze č. 2 zákona o DPH, a proto podléhají sazbě DPH – závodní stravování, stravování cizích strávníků (tj. s nárokem na odpočet daně). Pro tuto kategorii strávníků jsou vedeny skladové zásoby bez DPH, kalkulace ceny oběda je stanovena v základu daně (tj. bez DPH), rovněž stanovený finanční limit je nutné snížit o DPH.
Z Vašeho dotazu není zřejmé, jaký význam v dotazu má slovo student, o jakého studenta se jedná a v jakém režimu je ve školní jídelně stravován.
Konkrétní postupy by měly být předmětem interních směrnic organizace zpracované pro tuto oblast s účetní dané školy či školského zařízení.
DPH ve školství je poměrně složitá doporučuji proto zúčastnit se některého specializovaného semináře, případně některé odborné publikace.
Zpracovala: Petronila Gleichová