Archiv akcí ČR

XIV. Symposium Společnosti pro probiotika a prebiotika s mezinárodní účastí

Společnost pro Probiotika a Prebiotika

Termín akce:
16. dubna 2019 od 9:00 hod

Místo konání:
Praha 6
Kongresové centrum Ústřední vojenské nemocnice v Praze 6 – Střešovicích

Pořadatel:
Společnost pro Probiotika a Prebiotika

Pozvánku naleznete na internetových stránkách na adrese www.probiotika-prebiotika.cz nebo u sekretářky společnosti paní Jany Mannové (e-mail: jana.mannova@fnmotol.cz, tel. 224 432 007).

Symposium  je pořádáno bez kongresového poplatku.

Během symposia bude udělena cena za nejlepší původní vědeckou publikaci autorů do 35 let zaměřenou na střevní mikroorganismy, probiotika a prebiotika.

Symposium Společnosti pro probiotika a prebiotika