Z odborné literatury

Vztah mezi energetickou denzitou stravy a obezitou: Systematický přehled a metaanalýza z observačních studií

Zdroj:

Nutrition, 2016

Cíl:

Přestože mnoho studií prokázalo souvislost mezi energetickou denzitou hustotou (DED – dietary energy density) a obezitou, nedošlo k tomuto tématu k sestavení systematického přehledu a metaanalýzy. Cílem této studie bylo tedy kvalitativně a kvantitativně přezkoumat a shrnout literaturu o vztahu mezi DED a obezitou.

METODY:

Hledali jsme mezi tituly, abstrakty a klíčová slova článků indexovaných v databázích ScienceDirect, ProQuest, MEDLINE a Google Scholar do ledna 2015, abychom identifikovali vhodné studie. Vyřadili jsme studie, které nezkoumaly DED pro celou stravu a studie zahrnující pacienty s rakovinou, těhotnými ženami, staršími (starší než 60 let) a dětmi (mladší než 2 roky). Jazyk nebo datum publikace nebylo důležité.

VÝSLEDEK:

Ze 37 studií zahrnutých v tomto přehledu většina článků hlásila přímou souvislost mezi DED a obezitou. Na 23 z těchto studií jsme provedli metaanalýzu. Ve srovnání s nejnižšími NTILE DED měly subjekty v nejvyšším NTILE DED významný přírůstek hmotnosti (2,26 kg při 95% hladině spolehlivosti [CI]: 1,00-3,53), větší průměrný index tělesné hmotnosti (BMI) (0,50 kg/m2, 95% CI: 0,02-0,98 pro muže a 0,85 kg/ m2, 95% CI: 0,51-1,19 pro ženy) a riziko nadměrné adipozity (odds ratio [OR] CI: 1,04-1,55). Nenašli jsme žádný důkaz, že by publikace byly ovlivněné.

ZÁVĚR:

Hodnocení ukázalo, že DED je přímo spojeno s rizikem nadměrné adipozity, vyšší změnou hmotnosti a BMI. Nižší DED by měla být považována za preventivní strategii pro obezitu.

Odkaz na původní článek (v angličtině) zde: