Vybrané články

Výživou k lepší ochraně organismu před infekcí

2020/3
MUDr. Petr Tláskal, CSc., prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., FN Motol, Společnost pro výživu, VŠCHT Praha, Společnost pro výživu
Celý článek (PDF)