Archiv akcí SPV

Výživa, potraviny a zdraví 2018 – X. studentská konference – Praha

loga
Pořadatel:
Společnost pro výživu, z.s. a její servisní organizace výživaservis s.r.o.
3. lékařská fakulta UK, Praha
Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT, Praha

Termín akce:
5. prosince 2018

Místo konání:
3. LF UK – Konferenční sál Radany Königové
Ruská 87, 100 00 Praha 10

Organizační pokyny:

 1. 1) Konference je určena k prezentaci témat bakalářských, diplomových a doktorských prací studentů fakult lékařských, zdravotně-sociálních, přírodovědeckých, potravinářských a zemědělských, se zaměřením na problematiku výživy, potravin a zdraví.
 2. Délka jednoho sdělení je 15 min.
 3. 3) Přihlášky s uvedením autorů, názvu přednášky, vysoké školy a fakulty, studijního oboru, typu práce (bakalářská, magisterská, doktorská) a jména školitele zašlou zájemci na adresu:
  3. lékařská fakulta UK
  Ústav hygieny
  Ruská 87
  100 00 Praha 10
  e-mail: veronika.hajkova@lf3.cuni.cz
 4. Termín zaslání přihlášek k aktivní účasti je 23. 11. 2018.
 5. Na základě zaslaných přihlášek bude sestaven program konference. Organizátoři konference si vyhrazují právo přihlášku odmítnout bez udání důvodu.
 6. Začátek konference v 9.00 hod.
 7. Studenti, kteří na konferenci vystoupí s přednáškou, obdrží potvrzení o účasti na studentské vědecké konferenci, publikaci Výživa a potraviny pro zdraví a volný vstup na vybrané odborné akce, pořádané Společností pro výživu v roce 2018.
 8. Vstup na konferenci je volný.

Přihláška

Odborní garanti konference:
Doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D. – Ústav hygieny 3. LF UK
Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. – Ústav chemie a analýzy potravin, VŠCHT