Archiv akcí SPV

Výživa, potraviny a zdraví 2017 – IX. studentská konference – Brno

Pořadatel:
Společnost pro výživu, z.s. a její servisní organizace výživaservis s.r.o.
Lékařská fakulta MU, Brno
Agronomická fakulta MENDELU  v Brně
Chemická fakulta VUT v Brně

Termín akce:
23. června 2017

Místo konání:
Ústav ochrany a podpory zdraví, LF MU, Brno
Kamenice 753/5, 625 00 Brno

Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.: Studentská konference Výživa, potraviny a zdraví 2017 – zpráva
(Ústav technologie potravin, Mendelova univerzita v Brně)

 

Organizační pokyny:

 1. Konference je určena k prezentaci témat bakalářských a diplomových prací studentů fakult lékařských, zdravotně-sociálních, přírodovědeckých, potravinářských, zemědělských a veterinární hygieny se zaměřením na problematiku výživy, potravin a zdraví.
 2. Délka jednoho sdělení je 15 min.
 3. Přihlášky s uvedením autorů, názvu přednášky, vysoké školy a fakulty, studijního oboru, typu práce (bakalářská, magisterská) a jména školitele zašlou zájemci na adresu:Lékařská fakulta MU
  MVDr. Halina Matějová
  Ústav ochrany a podpory zdraví
  Kamenice 753/5, 625 00  Brno
  e-mail: hmatej@med.muni.cz
 4. Termín zaslání přihlášek k aktivní účasti je 21.6. 2017.
 5. Na základě zaslaných přihlášek bude sestaven program konference. Organizátoři konference si vyhrazují právo přihlášku odmítnout bez udání důvodu.
 6. Začátek konference v 10.00 hod. (prezence 9.30 -10.00)
 7. Studenti, kteří na konferenci vystoupí s přednáškou, obdrží publikaci Výživa a potraviny pro zdraví, potvrzení o účasti na vědecké konferenci a volný vstup na odborné akce pořádané SPV v roce 2018.
 8. Vstup na konferenci je volný. Přihlášky k pasivní účasti je třeba zaslat na výše uvedenou adresu nejpozději do 22. 6. 2017.

 

Odborní garanti konference:
Prof. MUDr. Zuzana Derflerová – Brázdová, DrSc. – Lékařská fakulta, Ústav ochrany podpory zdraví, MU Brno
Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D. – Agronomická fakulta, Ústav technologie potravin, MENDELU v Brně
RNDr. Milena Vespalcová, Ph.D. – Chemická fakulta, Ústav chemie potravin a biotechnologií, VUT v Brně

Program:
9. 15 – 10. 00 Prezence

10. 00 Zahájení – prof. MUDr. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.

10. 10 – 12. 10 Sekce bakalářské práce
Předsedající:
Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta.
Mgr. Veronika Suchodolová; Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Bc. Leona Lukšová: Chemická charakteristika plodů slivoně mirabelky
(Vysoké učení technické, Chemická fakulta)

Bc. Lucie Sedláčková: Extrakce biologicky aktivních látek z výlisků černého rybízu
(Vysoké učení technické, Chemická fakulta)

Bc. Eva Podešvová: Smoothie versus ovocný nápoj
(Masarykova univerzita, Lékařská fakulta)

Bc. Karolína Skalníková: Příjem mastných kyselin a nenasycených mastných kyselin v jídelníčcích školních kuchyní
(Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta)

Bc. Šárka Vrchotová: Příjem soli u dětí od 1 do 3 let
(Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta)

Bc. Michaela Příhodová: Neceliakální glutenová senzitivita
(Masarykova univerzita, Lékařská fakulta)

Přestávka 12. 10 – 13. 00

13. 00 – 14. 40 Sekce diplomové práce
Předsedající:
RNDr. Milena Vespalcová, Ph. D.; Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická.
Mgr. Jana Spáčilová; Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Ing. Kateřina Stojanová: Mikrobiální kontaminace při výrobě a prodeji obložených chlebíčků
(Mendelova univerzita, Fakulta agronomická)

Ing. Klára Kozohorská: Porovnání vybraných jakostních parametrů debrecínských párků se sníženým obsahem soli
(Mendelova univerzita, Fakulta agronomická)

Mgr. Martina Voznicová: Kde se dobře vaří, tam se dobře daří
(Masarykova univerzita, Lékařská fakulta)

Mgr. Aleksandra Nikolić: Stravovací zvyklosti u dialyzovaných pacientů
(Masarykova univerzita, Lékařská fakulta)

Mgr. Lucie Vlková: Nebuď plýtvák – intervenční projekt
(Masarykova univerzita, Lékařská fakulta)

14. 40 Závěr konference


Informace o další akci pro studenty:

Společnost pro výživu společně s 3.lékařskou fakultou UK v Praze a Fakultou potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze pořádá obdobnou studentskou konferenci také v Praze.

Termín: bude upřesněn – podzim 2017

Místo konání:  3. lékařská fakulta UK, Praha, Syllabova posluchárna, Ruská 87, 100 00 Praha 10

Určeno pro prezentaci bakalářských, diplomových a doktorských prací.

Bližší informace:

Společnost pro výživu
Slezská 32
120 00 Praha 2
e-mail: vyziva.spv@volny.cz
www.vyzivaspol.cz

nebo

3. lékařská fakulta UK v Praze
MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.
Ústav výživy
Ruská 87
100 00 Praha 10
e-mail: pavel.dlouhy@lf3.cuni.cz

Zájemci mohou prezentovat svoji bakalářskou nebo diplomovou práci na obou akcích. Důvodem pořádání dvou studentských konferencí (v Praze a v Brně) na obdobné téma je oslovit co nejširší publikum, především z řad studentů českých a moravských vysokých škol.

Studentům, kteří budou prezentovat své sdělení na uvedených studentských konferencích, může Společnost pro výživu na základě jejich písemné žádosti a předložených jízdních dokladů proplatit cestovné ze sídla jejich fakulty do Prahy nebo do Brna.