Archiv akcí SPV

VÝŽIVA, POTRAVINY A ZDRAVÍ 2009 – BRNO – organizační pokyny

I. studentská konference
Výživa, potraviny a zdraví 2009
29. června 2009, Brno

Organizační pokyny:
1)     Konference je určena k prezentaci témat bakalářských a diplomových  prací studentů fakult lékařských, zdravotně-sociálních, přírodovědeckých, potravinářských a zemědělských se zaměřením na problematiku výživy, potravin a zdraví.

2)     Délka jednoho sdělení je 15 min.

3)     Přihlášky s uvedením autorů, názvu přednášky, vysoké školy a fakulty, studijního oboru, typu práce (bakalářská, magisterská) a jména školitele zašlou zájemci na adresu:

Lékařská fakulta MU
MVDr. Halina Matějová
Ústav preventivního lékařství
Tomešova 12, 602 00 Brno 2

e-mail: hmatej@med.muni.cz

4)     Termín zaslání přihlášek k aktivní účasti je 29. 5. 2009.

5)     Na základě zaslaných přihlášek bude sestaven program konference. Organizátoři konference si vyhrazují právo přihlášku odmítnout bez udání důvodu.

6)     Začátek konference v 9.30 hod. (prezence 9.00 – 9.30)

7)     Studenti, kteří na konferenci vystoupí s přednáškou, obdrží potvrzení o účasti na vědecké konferenci a současně roční předplatné časopisu Výživa a potraviny.

8)     Vstup na konferenci je volný. Přihlášky k pasivní účasti  je třeba zaslat na výše uvedenou adresu nejpozději do 20. 6. 2009.