Archiv jednotlivých čísel

Výživa a potraviny – 4/2004

OBSAH

Prugar, J.:
Vítané i nevítané substance v léčivých a kořeninových rostlinách (II.)

Málková, l.:
Efektivita kognitivně behaviorální terapie v kurzech snižování nadváhy

Pekárková, E.:
Čtyřboč rozkladitá neboli novozélandský špenát

Hamr, K.:
Falšování potravin a jeho prokazování, zajímavé případy

Kopřiva, V:
Zdravotní nezávadnost potravin a strategie jejího zabezpečování v České republice v současnosti


SPOLEČNÉ STRAVOVÁNÍ

Štrébl, J.:
Odborné vzdělávání – soutěžení


Štiková, O.:
Jaké vlivy nejvíce působily na poptávku a vývoj spotřeby hovězího masa v ČR

Ingr, l.:
Jakou perspektivu má hovězí maso v naší výživě?

Makovický, R, Pokorádi, J., Haščík, R:
Psychologické aspekty humánnej výživy

Dostálová, J., Brát, J., Hanzlík, R., Bednářová, K.:
Obsah tuku a složení mastných kyselin tuku jemného pečiva z tržní sítě České republiky


Příloha: Receptury pokrmů


Zpravodaj školního stravování – 4/2004

ob200404zOBSAH

JAK NA SYSTEM HACCP
Na pomoc všem, kteří zavádějí systém HACCP

Zpracovali:
MVDr. Pavel Oloupal, CSc, SPV Praha
Dr. Ing. Miroslav Čeřovský, VŠCHT Praha
Alena Strosserová, ÚMČ, Praha 3
Marie Tichá, ÚMČ, Praha 8
Ing. Eva Sulcová, SPV Praha

Jak je to se správnou hygienickou a výrobní praxí a kritickými body
Dr. Ing. Miroslav Čeřovský, VŠCHT Praha,
MVDr. Pavel Otoupal, CSc., SPV Praha