Archiv jednotlivých čísel

Výživa a potraviny – 3/2012

OBSAH

Tláskal, P., Hrstková, H., Schwartz, J., Fiala, J., Strosserová, A., Packová, A., Lepší, V., Baliková, M., Peterková, M.:
Výživové zvyklosti českých školních dětí 1. část: Výběr potravin a vitaminy

Míková, K.:
Hodnocení kvality slepičích konzumních vajec

Kopaček, J.:
Nevěřte mýtům o jogurtech

Dostálová, J., Doležal, M., Šípková, A.:
Složení mastných kyselin roztíratelných tuků, směsných roztíratelných tuků a másel na současném českém trhu

Kalač, P.:
Amygdalin, laetril a alternativní léčba rakoviny

Štundlová, D.:
Jablko nebo hruška, a co na to nové studie?

Výživová doporučení pro obyvatelstvo České republiky


FROM THE CONTENTS

Tláskal, P., Hrstková, H., Schwartz, J., Fiala, J., Strosserová, A., Packová, A.. Lepší, V., Baliková, M., Peterková, M.:
Nutrition habits of Czech scholars The food choice and vitamins

Míková, K.:
Evaluation of hen egg quality

Kopáček, J.:
Don’t believe the yogurt myths

Dostálová, J., Doležal, M., Šípková, A.:
Fatty acids composition of fat spreads, blended spreads and butters on the prezent Czech market

Kalač, P.:
Amygdalin, laetrile and alternative cancer cure

Štundlová, D.:
Apple or pear-shaped? What do the latest studies say about it?

Czech Dietary Guidelines


Příloha: Receptury pokrmů


Zpravodaj pro školní stravování – 3/2012

ob201203zOBSAH

Čas plný změn

Nabídka kurzů v roce 2012

Školní stravování v Německu

Svatební hostina Elišky Přemyslovny

Kurz příprava stravy v prevenci a léčbě chronických onemocnění na SZŠ a VOŠZ Brno

Je polévka grunt?

Reportáž ze semináře na ministerstvu školství

Odpověď k §119 školského zákona

Den boje proti dětské obezitě – 25.5.2011

Gelové nehty u kuchařek