Archiv jednotlivých čísel

Výživa a potraviny – 3/2011

OBSAH

Lukešová, O., Sebera, M., Matějová, H., Svobodová, H.:
Změna stravovacích zvyklostí účastnic skupinových kurzů kognitivně behaviorální terapie obezity

Kopec, K.:
80 milionů let se zeleninou

Hrnčiřová, K.:
Méně využívaná rostlinná barviva – chlorofyly a anthokyaniny

Šťiková, O.:
Vývoj spotřeby zeleniny a ovoce v ČR

Pospiech, M., Tremlová, B., Řezáčová-Lukášková, Z., Randulová, Z.:
Rostlinné alergeny v potravinách

Klimešová, L:
Výživa a telomery

Dědek, M.:
Vývoj a výroba náhradní mléčné kojenecké výživy u nás

Straka, I.:
Chemické složení grapefruitu (Citrus paradisi) – základní informace k úvahám o jeho významu ve výživě

FROM THE CONTENT

Lukešová, O., Sebera, M., Matějová, H., Svobodová, H.:
The food habits change of CBT participants

Hrnčiřová, K.:
Less used plant pigments – chlorophylls and anthocyanins

Pospiech, M., Tremlová, B., Řezáčová – Lukášková, Z., Randulová, Z.:
Plants allergens in foodstuff

Klimešová, L:
Nutrition and telomeres

Dědek, M.:
Development and production of the infant mild formula in the Czech Republic

Straka, I.:
Chemical cont of grapefruit


Příloha: Receptury pokrmů


Zpravodaj pro školní stravování – 3/2011

ob201103zOBSAH

Končí krize bezvládí

Nabídka kurzů

Zúčastněte se soutěže o nejlepší školní oběd s projektem Žij zdravě s VZP! Letošním tématem jsou Mýty školní kuchyně

Pangas nebo Pangasius, rybí druh šířící se našimi kuchyněmi

Soumrak školního stravování aneb šetří se jen někde a na někom

Plat nebo almužna aneb kolik budeme opravdu brát?

Co se děje ve výchově dětí?

Stravovací zvyklosti dětí stravujících se část dne v předškolním zařízení

Soutěž