Archiv jednotlivých čísel

Výživa a potraviny – 3/2021

časopis Výživa a potraviny – 3/2021

Koupit on-line jako e-časopis (PDF) za 99 Kč vč. DPH

Platba probíhá bankovním převodem nebo platební kartou.

OBSAH

Petřeková K.:
Využití ovsa, jak ho neznáme

Smejkalová L., Fiala J.:
Komplikace dětské obezity

Kalač P.:
Pyrrolizidinové alkaloidy starčků mohou kontaminovat potraviny

Tláskal P., Kunešová M.:
Zdravá třináctka pro lidi starší 70 let

Brát J.:
Máme se bát palmového oleje/tuku?

Vlková E., Neužil Bunešová V., Killer J.:
Probiotika, prebiotika, postbiotika a jiná -biotika

Tláskal P.:
Rozhovor 3 – výživa a výzkum v ČR


FROM THE CONTENTS

Petřeková K.:
Extraordinary ways of using oats

Smejkalová L., Fiala J.:
Complications of childhood obesity

Kalač P.:
Pyrrolizidine alkaloids of senecio species as potential food contaminants

Tláskal P., Kunešová M.:
Healthy Thirteen for people over 70

Brát J.:
Should we be afraid of palm oil?

Vlková E., Neužil Bunešová V., Killer J.:
Probiotics, prebiotics, postbiotics and other-biotics

Tláskal P.:
Interview 3 – nutrition and research in the Czech Republic


Zpravodaj pro školní a dietní stravování – 3/2021

Zpravodaj pro školní a dietní stravování – 3/2021OBSAH

Tradiční květnová konference Společnosti pro výživu pro pracovníky školního stravování „V NOVÉM“
Léčba dětské obezity v odborných dětských léčebnách a lázních
Nutriční hodnota obědů v různých typech provozoven stravovacích služeb
Školní stravování nabere znovu dech
Transmastné kyseliny – problém vyřešen
Flexitariánství – environmentálně odpovědný způsob stravování z pohledu nutričního terapeuta
Mýty pod pokličkou
Vliv technologické přípravy na chemické složení a senzorickou jakost vývarů
Japonská kuchyně
Sušené ovoce a rozporuplná výživová doporučení