Archiv jednotlivých čísel

Výživa a potraviny – 3/2018

časopis Výživa a potraviny – 3/2018

Koupit on-line jako e-časopis (PDF) za 99 Kč vč. DPH
 
Platba probíhá bankovním převodem.
 
OBSAH

Slámová, V., Spáčilová, J.:
Dietní stravování v brněnských školních jídelnách

Rysová, J., Mašková, E.:
Zmrzlina a lepek – je důvod k obavám?

Horsáková, I.:
Kvašená zelenina

Veselá, M.:
Chia semínka – znovuobjevený zázrak přírody

Strohalm, J., Boesenberg, K., Novotná, P., Rysová, J., Houška, M.:
Kozinec blanitý, rdesno mnohokvěté a šalvěj červenokořenná – přehled účinků

Vlková, E., Kodešová, T., Švejstil, R., Skřivanová, E., Musilová, Š.:
Lupina jako zdroj prebiotických oligosacharidů

Bartošová, L.:
Mikrobiologická bezpečnost nebalených zmrzlin podávaných v zařízeních společného stravování – úřední kontroly SZPI


FROM THE CONTENTS

Slámová, V., Spáčilová, J.:
Diet food consumption in the school canteens in Brno

Rysová, J., Mašková, E.:
Ice cream and gluten – is there the reason for concern?

Horsáková, I.:
Fermented vegetables

Strohalm, J., Boesenberg, K., Novotná, P., Rysová, J., Houška, M.:
Astragalus membranaceus, Polygonum multifl orum and Salvia miltiorrhiza – an overview of the effects

Vlková, E., Kodešová, T., Švejstil, R., Skřivanová, E., Musilová, Š.:
Lupine as a source of prebiotic oligosaccharides

Bartošová, L.:
Microbiological safety of bulk ice creams sold by public catering premises – CAFIA offi cial inspections


Zpravodaj pro školní a dietní stravování – 3/2018

Zpravodaj pro školní a dietní stravování – 3/2018OBSAH

Úvodník – Těšíme se na léto!

Výživové opatření při Crohnově chorobě

Vaření se šéfkuchařem

Vejce jako vynikající potravina

Grafická výživová doporučení pro děti v ČR

Donut není kobliha

Má zkušenost se studiem v zahraničí

Uchovat vůni léta

Recenze knihy Ruce v mouce

Monitoring nabízené stravy v zařízeních sociálních služeb (domovech pro seniory) v Moravskoslezském kraji

Mezinárodní dny ve školní jídelně v ZŠ a MŠ Ohradní, Praha 4