Archiv jednotlivých čísel

Výživa a potraviny – 2/2015

PDF ke stažení

Výživa a potraviny

Zpravodaj pro školní stravování

Recepty


OBSAH

Brát, J.:
Palmový olej z hlediska výživy

Teplá, J., Dvořák, L., Sýkora, V., Šustová, K.:
Sýr Halloumi

Šístková, I., Horsáková, I., Čížková, H.:
Smyslové vady nealkoholických nápojů

Sýkora, V., Pytel, R., Nedomová, Š., Dvořák, L., Teplá, J., Šustová, K.:
Balení konzumního mléka

Ryšavá, L.:
Prevence jódového deficitu v ČR — historie a současný stav

Jůzl, M., Jůzl, M. (sen.):
Brambory jsou stále naší základní a zdravou potravinou

Trenzová, N.:
Parkinsonova choroba a výživa


FROM THE CONTENTS

 

Brát, J.:
Palm oil from nutrition point of view

Teplá, J., Dvořák, L., Sýkora, V., Šustová, K.:
Halloumi Cheese

Šístková, I, Horsáková, I., Čížková, H.:
Sensory defects of non-alcoholic beverages

Sýkora, V., Pytel, R., Nedomová, Š., Dvořák, L., Teplá, J., Šustová, K.:
Quality and Shelf Life of Milk in Different Kinds of Packages

Ryšavá, L.:
Prevention of lodine defficit in CZ — history and current situation

Jůzl, J., Jůzl, J. (sen.):
Potatoes are still our basic and healthy food 49 Trenzová, N.: Parkinson’s Disease and Nutrition


Příloha: Receptury pokrmů


Zpravodaj pro školní stravování – 2/2015

ob201502zOBSAH:

Výročí 70té nebo 50té?

Program konference Školní stravování 2015

Pravidla soutěže o Nejlepší školní oběd 2015

Informace k dietnímu stravování ve školních jídelnách Novela vyhlášky o školním stravování 

Příklady receptur a praktické zkušenosti z certifikace

MVDr. P. Otoupal CSc.
Rizika kampylobakteriózy a salmonelózy jsou i nadále reálná

Pitný režim u žáků 6. ročníků základních škol – dotazníkové šetření

Stanovisko redakční rady Zpravodaje školního stravování

Výsledky projektu na ZŠ Generála Janouška, při němž jsme si ověřili, co v praxi znamená stravování a jeho příprava na základní škole (při snaze o optimalizaci školního stravování podle platných právních předpisů a odborných požadavků)

K případové studii Cook for life s.r.o.

Pivovarské kvasnice ve výživě