Archiv jednotlivých čísel

Výživa a potraviny – 2/2006

OBSAH

Ingr, I.:
Trvanlivé masné výrobky

Turek, B.:
Neobvyklé nutriční zdroje

Blattná, J., Skácel, J.:
Co je to čaj?

Kožíšek, F.:
Pitný režim

Miallerová, D.:
Výživové doporučené dávky z hlediska prevence obezity

Hoang van Ha, Pokorný, J.:
Arašídy ve výživě dnešních spotřebitelů


SPOLEČNÉ STRAVOVÁNÍ

Štěpničková, 0.:
W. A. Mozart a gastronomie


Filip, V., Dostálová, J., Pokorný, J.:
Snížením obsahu tuku ve stravě nebo jeho náhradou k prevenci obezity

Míková, K.:
Majonézy

Vignerová, J.:
Hodnocení tělesných proporcí dětí

Porubská, J.:
Potravinové databázy vo svete


Příloha: Receptury pokrmů


Zpravodaj pro školní stravování – 2/2006

ob200602zOBSAH

Mléko ve výživě dítěte

Konference školní stravování 2006

Nabídka kurzů v roce 2006

Železo

Nařízení č. 852/2004/ES o hygieně potravin,
jeho aplikace v ČR

Z nových knih

Poskytování stravovacích služeb a Nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin

Školní stravování v prevenci obezity dětí

Co děti rády jedí ve školní jídelně

Technologie přípravy pokrmů – Dnes o těstovinách

Zachraňte Školní stravování