Archiv jednotlivých čísel

Výživa a potraviny – 2/2004

OBSAH

Fiala, J.:
Výživa a riziko rakoviny – část II: Aktuální výživová doporučení pro prevenci rakoviny

Kožíšek, R:
Zdravotní rizika perlivých vod

Hrubý, S.:
Mýty o některých českých specialitách

Kopřiva, V:
Nový veterinární zákon a související legislativa k zabezpečování zdravotní nezávadnosti potravin

Pekárková, E.:
Řepa salátová


SPOLEČNÉ STRAVOVÁNÍ

Sedláčková, H.:
Jídelní lístek a jeho historie


Perlín, C.:
Co se skrývá pod pojmem bezpečné potraviny

Pokorný, J.:
Lékořice jako potravinová přísada

Kopec, K.:
Jedlé květy pro zpestření jídelníčku

Jandásek, J., Ingr, l., Milerski, M.:
Jehněčí maso není u nás doceněno

Rysová, J., Dostálová, J.:
Využití laskavce v potravinách


Příloha: Receptury pokrmů


Zpravodaj školního stravování – 2/2004

ob200402zOBSAH

V zájmu vlastního klidu

Konference školní stravování 2004

Připravujeme pro vás na pomoc k zavedení HACCP

Nabídka kurzů v roce 2004

Vitaminizace potravin

Zamyšlení nad problematikou dodržování správných zásad při výrobě

Hodnocení jídelníčků školských zařízení

Den jódu je 6. března, ryba má však sezónu stále!

Vedení lidí a emoční inteligence

Zavítejme tentokrát na sever – do DÁNSKA

Technologie přípravy pokrmů dnes – VII

Z dotazů