Výživa obecně

Vliv výživy na vybraná infekční onemocnění

V roce 2006 vyšla rozsáhlá publikace kolektivu autorů o vlivu výživy na vybraná infekční onemocnění, jsou to malarie, tuberkulóza, hlísty, cholera a další.

Byl posuzován vliv jednotlivých vitaminů, příp. jejich směsí, dále jednotlivých minerálních látek – železa, selenu, zinku, příp. železa s kyselinou listovou nebo s vitaminy B1, B2, C, zinku s vitaminem A a také vliv probiotik. Autoři zpracovali publikované výsledky řady studií do přehledných tabulek. Práce je dokladována 148 literárními odkazy.

V září 2000 se sešli šéfové států a vlád všech 191 členů Spojených národů a vydali deklaraci (Millenium Declaration) formulovanou do 8 cílů:

  1. Zlikvidovat extrémní chudobu a hlad
  2. Dosáhnout všeobecné primární vzdělání
  3. Podporovat rovnost pohlaví a zplnomocnit ženu
  4. Redukovat dětskou úmrtnost
  5. Zlepšit zdraví matek
  6. Bojovat proti HIV/AIDS, malarii a jiným onemocněním
  7. Zajistit udržování vnějšího prostředí
  8. Vyvinout globální společenství

V září 2005, tedy 5 let po vydání deklarace a 10 let před jejím ukončením, se opět sešly Spojené národy v New Yorku, aby zhodnotily současný stav. Zdůraznily, že eliminace podvýživy hraje centrální úlohu v úsilí zajistit 6 z 8 cílů v deklaraci.

V roce 2005 se AIDS stala hlavní příčinou předčasného úmrtí v Sub-Saharan Africe a 4. nejčastějším úmrtím ve světě. HIV se v evropských zemích a částech Asie rozšiřuje alarmujícím způsobem. Malarie a tuberkulóza dohromady usmrtí každý rok přibližně tolik lidí jako AIDS.

Uvedená publikace sumarizuje vliv specifických mikronutrientů a probiotik na prevenci vybraných onemocnění.

Podle:
J. Jerling, W. Oosthuzien, A. van Graan, J. Badham
Nutriview special issue 2006