Vybrané články

Vliv nasycených a transmastných kyselin na hladinu krevních lipidů

2017/2
Doc. Ing. Jiří Brát, CSc., Vím co jím a piju o.p.s.

Abstrakt
Stále častěji se setkáváme se spoustou protichůdných názorů o vlivu tuků a cholesterolu na kardiovaskulární onemocnění. Světová zdravotnická organizace publikovala dvě přehledové studie, které sledovaly vliv nasycených a transmastných kyselin na hladinu krevních lipidů a lipoproteinů. Zařazeny byly pouze studie, kde účastníci (nad 17 let) byli považováni za zdravou populaci bez poruch lipidového mechanismu a diabetu a u nichž byla zaručena kontrolovaná skladba stravy. Vysoký příjem nasycených a transmastných kyselin měl negativní vliv na lipidový profi l sledovaných subjektů, včetně zvýšení hladiny LDL-cholesterolu, který je všeobecně považován za rizikový faktor kardiovaskulárních onemocnění.

 

Celý článek (PDF)

Abstract
There is so much confl icting information on dietary fat and cholesterol and heart disease prevention and treatment. World Health Organization published two systematic reviews looking for the effect of saturated and trans fatty acid intake on blood lipids and lipoproteins. Only studies with apparently healthy adult subjects (aged > 17 years), who did not suffer from gross disturbance of lipid metabolism or from diabetes and with thorough daily control of food intake, were selected. High levels of saturated and trans fatty acid intake have a negative effect on the blood lipid profi le, including elevation of LDL cholesterol, a wellaccepted biomarker for risk of CVD.