Výživa obecně

Vliv homocysteinu – snižování kyselinou listovou a vitaminem B12 na mortalitu a morbiditu při infarktu

Skupina autorů v létech 1998 – 2008 sledovala 37 485 účastníků studie a podávala jim 2 mg kyseliny listové a 1 mg vitaminu B12 nebo placebo.

Zjistilo se, že dlouhodobé podávání kyseliny listové a vitaminu B12 nemělo dobré účinky na vaskulární systém a také se neprojevilo spojení s opačným působením na rakovinné projevení. Nebyl zjištěn vliv na koronární příhody. V roce 1990 v USA mělo podávání kyseliny listové vliv na vzestup rakovinných případů tlustého střeva.

Na závěr lze říci, že byly zjištěny rozporuplné výsledky s výskytem rakovinného bujení., zejména u prostaty a také plic. Další výzkum je zapotřebí.

Podle:
J. M. Armitage, L. Bowman aj.
JAMA 2010, 303, 2486 – 2494