Archiv akcí SPV

Videozáznamy z výroční konference SPV – Výživa ve 21. století

Výživa ve 21. století

Výroční konference SPV – Výživa ve 21. století

23. září 2020, Praha

úvodní video


Úvodní slovo předsedy Společnosti pro výživu

MUDr. P. Tláskal, CSc.
(FN Motol Praha)


Úvodní slova zástupců státních institucí


Společnost pro výživu a její úloha k podpoře zdraví

MUDr. P. Tláskal, CSc.
(FN Motol Praha)


Výživa a zdraví, od podvýživy k obezitě

prof. MUDr. M. Kunešová, CSc.
(Endokrinologický ústav Praha)


Jak se měnily potraviny v průběhu času

prof. Ing. J. Dostálová, CSc.
(VŠCHT Praha)


Význam výživy pro zdravý vývoj dětí

MUDr. Jan Boženský
(Vítkovická nemocnice)


Stravování dětí školního věku

Mgr. Jana Bradová
(Krajský úřad Plzeňského kraje)


Změny stravovacích zvyklostí dospělé populace

MUDr. V. Kunová
(Nutradit)


Zdravotní rizika a benefity rostlinné stravy

MUDr. Jan Gojda, Ph.D., E. Selinger
(3.LF UK Praha)


Historie sportovní výživy

Bc. et Bc. David Rejl
(podnikatel ve sportovní činnosti)


Výživa seniorů ve zdraví a v nemoci

prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.
(LF UK a FN Hradec Králové)


Potenciál reflexe ochrany životního prostředí do výživových doporučení

Dana Kapitulčinová, Ph.D.
(UK Centrum pro otázky životního prostředí)


Výživová hodnota nových potravin k zajištění udržitelnosti naší výživy

Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.
(VŠCHT Praha)


Je možné zajistit udržitelnou produkci zdraví prospěšných potravin?

prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc.
(Akademie věd České republiky)


Konference se konala za finanční podpory Ministerstva zemědělství ČR.
Ministerstvo Zemědělství