Archiv akcí SPV

VI. studentská konference Brno – Výživa, potraviny a zdraví

Termín akce:
23. června 2014

Pořadatel:
Lékařská fakulta MU, Brno
Agronomická fakulta MENDELU v Brně
Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU, Brno
Chemická fakulta VUT v Brně

Místo konání:
Ústav ochrany a podpory zdraví, LF MU
Kamenice 753/5, 625 00 Brno

Další podrobnosti:


Informace o další akci pro studenty: 

Společnost pro výživu společně s  3. lékařskou fakultou UK v Praze a Fakultou potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze pořádá obdobnou studentskou konferenci také v Praze.

Termín bude upřesněn

Zájemci mohou prezentovat svoji bakalářskou nebo diplomovou práci na obou akcích. Důvodem pořádání dvou studentských konferencí (v Praze a v Brně) na obdobné téma je oslovit co nejširší publikum, především z řad studentů českých a moravských vysokých škol.

Studentům, kteří budou prezentovat své sdělení na uvedených studentských konferencích, může Společnost pro výživu na základě jejich písemné žádosti a předložených jízdních dokladů proplatit cestovné ze sídla jejich fakulty do Prahy nebo do Brna.