Výživa obecně

Vhodnost využití cereálií a pseudocereálií pro nové probiotické potraviny

V posledním desetiletí vzrostl zájem o nové potraviny s dobrými novými povzbuzujícími účinky. Probiotické potraviny z této skupiny jsou vytvořeny na mléčném základě, a proto nejsou vhodné pro alergiky na mléko.

Proto se užívají i jiné základy, a to nové substráty , které jsou fermentovatelné probiotickými bakteriemi. Jsou to cereálie a pseudocereálie. Mají významnou úlohu ve výživě člověka pro své výborné složení. To lze ještě zlepšit fermentací mléčnými bakteriemi. Tyto bakterie mohou redukovat antinutritivní látky, které se vyskytují přirozeně. Jsou to kyselina fytová, polyfenoly i s taniny a inhibitory enzymů. Tyto cereálie byly testovány: žito, ječmen, oves, proso, pohanka a amarant. Mikrobiotická stabilita fermentovaných potravin byla dobrá po 21 dní.

Podle:
Kocková M., Dilongová M. a Valík L.
Sborník z konference 12. International Nutrition & Diagnostics Conference, 113