Archiv akcí SPV

Tematická konference Potraviny, zdraví a výživa – Archiv prezentací

Ing. Jindřich Fialka (MZe)
Přehled aktuální legislativy ČR a EU

Ing. Miroslav Koberna, CSc. (PK ČR)
Cíle potravinářské komory ČR v oblasti zdravé výživy a inovací

MUDr. Petr Tláskal, CSc. (SPV, FN Motol)
Tuky – úvod do problematiky

Mgr. Markéta Chýlková (PK ČR)
Zdravotní a výživová tvrzení ve vztahu k tukům a olejům

prof. MUDr. Věra Adámková, DrSc. (IKEM Praha)
Výskyt ischemické choroby v ČR, EU a ve světě

prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. (SPV, VŠCHT Praha)
Přirozené zdroje nenasycených mastných kyselin ve výživě – abstrakt

doc. Dr. Ing. Marek Doležal (VŠCHT Praha)
Výskyt trans mastných kyselin v potravinách na trhu v ČR a EU

doc. Ing. Jiří Brát, CSc. (PK ČR)
Česká republika bez transmastných kyselin. Umíme to, a co pro to můžeme udělat?

Ing. Jan Kyselka, Ph.D. (VŠCHT Praha)
Technologie olejů a tuků v potravinářském průmyslu, abstrakt

doc. Ing. Jiří Brát, CSc. (PK ČR), prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. (SPV, VŠCHT Praha)
Palmový olej – tuky v mýtech a realitě

doc. Ing. Jiří Brát, CSc. (PK ČR)
Trvale udržitelný rozvoj v tropických oblastech

Ing. Rudolf Ševčík, Ph.D. (VŠCHT Praha), Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. (SPV, VŠCHT Praha)
Možnosti ovlivnění skladby mastných kyselin v potravinách živočišného původu