Archiv akcí SPV

Tematická konference Potraviny, zdraví a výživa 2019 – Vláknina

Konference Vláknina 2019

loga

Děkujeme za velký zájem o konferenci Potraviny, zdraví a výživa – Vláknina. Přihlášení na konferenci je z důvodu naplněné kapacity ukončeno. Budeme se na Vás těšit na některé z našich dalších akcí.

XL. ročník konference
Podtitul: Vláknina

Termín akce:
11. dubna 2019 (registrace 9:00 – 9:30)

Místo konání:
Praha
konferenční sál SVS ČR, Slezská 100/7, Praha 2

Pořadatelé:
Společnost pro výživu
ve spolupráci s
Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze
pod záštitou
Úřadu pro potraviny MZe ČR a České technologické platformy pro potraviny

Česká asociace sesterAkce je garantovaná Českou asociací sester.

Moderátoři:
MUDr. Petr Tláskal, CSc.; Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Vložné:
1.815 Kč vč. DPH zahrnuje občerstvení a oběd formou studeného bufetu. Pro členy Společnosti pro výživu platí zvýhodněné vložné 1.512,50 Kč vč. DPH.
Účastníci obdrží ZDARMA odborné publikace.
Přihlásit se můžete už nyní.

Jste-li členem SPV a chcete uplatnit slevu na vložné, vyberte v objednávce vložné platné pro členy SPV.
Členem SPV se stáváte a nárok na slevu získáváte po splnění všech podmínek členství.

Archiv prezentací

Program konference:

9:30 – 9:40
Aktivity Společnosti pro výživu
MUDr. Petr Tláskal, CSc. (Společnost pro výživu)

9:40 – 9:50
Novinky v potravinářské legislativě a aktuality z Úřadu pro potraviny
MUDr. Viera Šedivá (Ministerstvo zemědělství ČR)

9:50 – 10:10
Programy PK ČR k reformulacím receptur potravin
Mgr. Markéta Chýlková (Potravinářská komora ČR)

10:10 – 10:30
Vláknina – úvod do problematiky
MUDr. Petr Tláskal, CSc. (Společnost pro výživu, FN Moto)

10:30 – 10:50
Způsob označování – výživová a zdravotní tvrzení vztahující se k vláknině
Mgr. Markéta Chýlková (Potravinářská komora ČR)

10:50 – 12:00 Přestávka na oběd

12:00 – 12:30
Vláknina a její role v prevenci a léčbě civilizačních onemocnění.
MUDr. Bc. Matej Kohutiar, Ph.D. (2.LF UK Praha, FN Motol)

12:30 – 13:00
Prebiotika a střevní mikrobiota v dětském věku
prim. MUDr. J. Boženský (nemocnice Vítkovice)

13:00 – 13:20
Diety s nízkým obsahem sacharidů – LOW CARB
MUDr. V. Kunová (Nutradit s.r.o, Společnost pro výživu)

13:20 – 13:40
Příjem vlákniny v ČR – metodologie výzkumu a interpretace výsledků
Mgr. Bc. Tomáš Pruša (Masarykova univerzita, LF Brno)

13:40 – 14:00 Přestávka na občerstvení

14:00 – 14:25
Definice vlákniny, druhy vlákniny a metody stanovení
Ing. Marcela Sluková, Ph.D. (VŠCHT Praha, Společnost pro výživu)

14:25 – 14:50
Příjem a hlavní zdroje vlákniny v různých zemích EU
Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. (VŠCHT Praha, Společnost pro výživu)

14:50 – 15:15
Vliv zpracování potravin na obsah a kvalitu vlákniny
Ing. Marcela Sluková, Ph.D. (VŠCHT Praha, Společnost pro výživu)

15:15 – 15:40
Obohacování potravin o vlákninu a technologické funkce vlákniny v dalších potravinách
Doc. Ing. Rudolf Ševčík, Ph.D. (VŠCHT Praha)

15:40 – 16:05
Mýty spojené s vlákninou a jejím obsahem v potravinách – pár slov a doporučení závěrem
Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. (VŠCHT Praha, Společnost pro výživu)

Program ke stažení (PDF)