Vybrané články

Tabulky

Parametry složení svalovinyvýznamných konzumních ryb (na 100g filetu)
(Magazin Przemyslu Rybnego 2009, cit. Rybníkářství 2009).

Parametr Kapr Pstruh duhový Losos Pangasius
Energetická hodnota (kcal) 100 136 274 66
Voda(%) 75 72 73 84
Bílkoviny (q) 18 19 18 13
Tuky (q) 11 6 23 1
Sodík (mq) 34 55 274
Uhličitan draselný (mg) 398 361 200
PUFA (mg) 1470 2824 6920 168
Z toho: n-3 (mg) 987 1718 5690 29
n-6 (mg) 483 1026 1230 136
Cholesterol 55 53 74 30

PUFA – polynenasycené mastné kyseliny – mastné kyseliny s dlouhým řetězcem (zpravidla 18 a více uhlíků v řetězci) a více než 1 dvojná vazba. Mastné kyseliny řady n-3, syn. omega-3 (w-3) – kyselina a-linolenová (ALA), eikosapen­taenová (EPA), dokosahexaenová (DHA); n-6 – kyselina linolová (LA), arachido­nová, dokosapentaenová.

 

Složení svaloviny filet panqasia

Vzorek Obsah sušiny (%) Obsah bílkovin (%) Obsah tuku (%)
Vzorek 1 15,09 12,80 1,04
Vzorek 2 14,09 11,78 0,89
Vzorek 3 17,23 15,26 0,96
Průměr 15,46 13,28 0,96
Kapr 21-39 15-21 6-17

(Kapr – Jarošová a kol., 2009)

 

Obsah esenciálnich aminokyselin ve filetách pangasia
(g/1000g filet)

Aminokyselina Průměr Kapr
Treonin 4,39 7,5
Valin 3,95 9,4
Methionin 5,11 4,5
Izoleucin 10,98 15,2
Leucin 2,65 7,9
Fenylalanin 3,63 7,4
Histidin 10,09 5,5
Lyzin 5,54 17,7
Arginin 6,37 12,4

 

Obsah mastných kyselin ve filetách pangasia
(% z mastných kyselin a mg/100 g filet)

Mastná kyselina Průměr % Průměr mg/100g Kapr % mg/100g
C 16:0 26,79 199,85 20-22,5 860-1240
C 18:0 9,07 67,16 5-6 250-350
C 18:1 n-9 33,55 251,84 35-40 146-236
C 18:2 n-6 11,93 89,18 8-12 317-761
C 18:3 n-3 ALA 0,54 4,01 1,5-7 50-270
C 20:5 n-3 EPA 0,49 3,61 1-1,5 40-120
C 22:6 n-3 DHA 4,14 30,41 1-2 15-76
PUFA 24,06 178,28 15-26 530-1330
n-6 18,06 134,06 10-17 420-1000
n-3 6,00 44,22 5-11 125-350
C 20+C 22 n-3 4,63 34,02 1,4-2,8 55-162
n-3:n-6 1:3,02 1:3,02 1:1,31-2,51 1:1,31-2,51

Kapr – výsledky vlastních analýz, rozpětí hodnot je dáno podmínkami chovu