Archiv akcí SPV

Světový den výživy 2018 – Archiv prezentací

Ing. Jiří Šír (ředitel Odboru zahraničně obchodní spolupráce, MZe ČR)
Zahájení

Ing. Michal Kulík (MZe ČR)
Zprávy z FAO

MUDr. Petr Tláskal, CSc. (SPV)
Nedostatky či přebytky živin v naší výživě – ze studií Společnosti pro výživu
Abstrakt

Ing. Jiří Jungr (MZe ČR)
Adaptace zemědělství na změny klimatu
Abstrakt

doc. MUDr. František Novák, Ph.D. (4. interní klinika VFN a 1. LF UK)
Malnutrice v nemocnicích

prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. (VŠCHT Praha, SPV)
Ztráty živin během zpracování potravin
Abstrakt

prof. MUDr. Marie Kunešová, CSc. (Endokrinologický ústav)
Obezita a její léčba: vztah k výživě
Abstrakt

doc. Ing. Jan Banout, Ph.D. (ČZU Praha)
Efektivní a šetrné zpracování potravin v rozvojovém světě
Abstrakt

Ing. Linda Gandalovičová (Glopolis)
Odpovědná spotřeba cestou omezení plýtvání potravinami
Abstrakt

Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. (VŠCHT Praha, SPV)
Výživová hodnota potravin v historických souvislostech

Mgr. Eva Martinková (Liberecký kraj)
Školní stravování zdarma pro děti ze sociálně slabých rodin
Abstrakt