Archiv akcí SPV

Světový den výživy 2017 – seminář

den výživy 2017

Datum: 16. 10. 2017
Místo: Praha, MZe ČR (Těšnov 17, Praha 1) ve velké zasedací místnosti č. 400
Podtitul: Ryba – součást zdravého jídelníčku

Pořadatel:
Ministerstvo zemědělství ČR
ve spolupráci se
Společností pro výživu
a za podpory
Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Ministerstvo zemědělství ČR ve spolupráci se Společností pro výživu a Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze uspořádalo dne 16. října 2016 seminář ke Světovému dni výživy (World Food Day), jež se slaví každoročně v tento den jako připomínka založení Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství – FAO (16. října 1945). „World Food Day“ každoročně připomíná problematiku výživy, hladu a zemědělství a v letošním roce se na celosvětové úrovni dle návrhu FAO zaměřil na otázky migrace, investic do potravinového zabezpečení a rozvoje zemědělství (viz http://www.fao.org/world-food-day/2017/home/en/).

Letošní seminář s podtitulem „Ryba – součást zdravého jídelníčku“ se pak zaměřil na význam zejména sladkovodních ryb ve výživě člověka, na rizika spojená s nákupem, skladováním a konzumací, jejich dostupnost na trhu i na historii rybářství, produkce a spotřeby ryb v ČR. Informace byly doplněny i o přehled státních podpor pro rozvoj rybářství. Česká republika usiluje o široké zapojení do činnosti organizace FAO například skrze poskytování expertů, spolupráci s výzkumnými institucemi, nebo účastí firem v realizovaných projektech. Jednou z prioritních oblastí spolupráce je rybářství a akvakultura, jejichž důležitost pro výživu měl tento seminář zdůraznit.

Celkem devět přednášejících z řady státních i nestátních institucí a univerzit prezentovalo informace týkající se tématu z pohledu nutričního, obchodního, z pohledu bezpečnosti potravin a historického vývoje (prezentace v příloze). Semináře se zúčastnilo více než 80 posluchačů a díky účasti širokého spektra zástupců odborné veřejnosti, nevládních organizací i obchodních řetězců a studentů proběhla zpravidla po každém z témat zajímavá diskuze a výměna názorů.