Archiv akcí SPV

Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2017 – program

Konference Dětská výživa a obezita v teorii a praxi

A) Dětská obezita
B) Laudační přednáška
C) Výživa a zdraví

8.00 – 8.50 Registrace účastníků
8.50 Zahájení konference

A) Dětská obezita

1) Prof. MUDr. Marie Kunešová, CSc., MUDr. Bohuslav Procházka, RNDr. Hana Zamrazilová, Ph.D., MUDr. Radka Braunerová, Ing. Jana Vignerová, prof. MUDr. Jana Pařízková, Dr.Sc, MUDr. Martin Hill, MUDr. Alena Šteflová
Charakteristiky dětské obezity v ČR u sedmiletých dětí (COSI WHO). Endokrinologický ústav Praha, OSPDL, SZU, WHO kancelář
9.00 – 9.20

2) MUDr. Petr Tláskal, CSc. a kolektiv spolupracovníků
Vliv výživy na rozvoj obezity v různých obdobích vývoje dítěte. Možnosti prevence v teorii i praxi. FN Praha Motol, SPV
9.20 – 9.40

3) MUDr. Jan Boženský
Krok za krokem aneb jak si poradit s obézním dítětem (stručný návod z obezitologické ambulance). Nemocnice Vítkovice
9.40 – 10.00

4) PhDr. Veronika Novotná
Využití psychoterapie v léčbě dětské obezity, možnosti a limity dítěte. Dětská léčebna Křetín
10.00 – 10.20

Přestávka 10.20 – 10.40

5) MUDr. Luděk Mrázek
Dětská obezita – metabolický syndrom, inzulinová rezistence, DMT2 v Lázeňské léčebně Mánes. Lázeňská léčebna Mánes, Karlovy Vary
10.40 – 11.00

6) Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
Intervence na gastrointestinálním traktu v léčbě obezity a jejich metabolických komplikací. IKEM, VFN Praha
11.00 – 11.20

Přestávka 11.20 – 11.30

B) Laudační přednáška

7) Prof. MUDr. Josef Hyánek DrSc.
Léčba dědičných metabolických poruch dětí a adolescentů (50letá reminiscence z metabolické ambulance). Nemocnice Na Homolce
11.30 – 12.00

Přestávka na oběd 12.00 – 13.00

C) Výživa a zdraví

8) MUDr. Karel Chleborád
Výživa ve vztahu k zubnímu zdraví. FN Motol
13.00 – 13.20

9) MUDr. Petr Jabandžiev, Ph.D.
Příčiny malnutrice v dětském věku, možnosti sippingu. FN Brno
13.20 – 13.50

Přestávka 13.50 – 14.00

10) MUDr. Alena Šebková
Vitamin D – úvod do problematiky. OSPDL
14.00 – 14.10

11) MUDr. Zdeněk Zíma
Praktické využití vitaminu D v ordinaci. PLDD
14.10 – 14.30

12) MUDr. Božena Kalvachová, CSc.
Mimokostní účinky vitaminu D. Endokrinologický ústav Praha
14.30 – 15.00

13) Mgr. Lenka Sochorová, Mgr. Lenka Hanzlíková, MUDr. Růžena Kubínová, prof. MUDr. Milena Černá, DrSc. RNDr. Alena Fialová, Ph.D.
Jsou české děti dostatečně zásobeny vitaminem D? SZU Praha
15.00 – 15.20

14) Mgr. Svatava Bischofová, Mgr. Radek Kavřík, Ing. Jana Nevrlá, Ing. Jitka Bláhová, Mgr. Marcela Dofková, RNDr. Irena Řehůřková Ph.D., prof. MVDr. Jiří Ruprich CSc.
Nejvýznamnější dietární zdroje vitaminu D u českých dětí a dospívajících ve věku 4-17 let. SZU Brno
15.20 – 15.40

Přestávka 15.40 – 16.00

15) RNDr. Dana Nováková
Mikrobiom v raném věku, vliv na pozdější zdravotní stav. FN Motol
16.00 – 16.20

16) MUDr. Simona Bělohlávková
Multiproteinová potravinová alergie u dětí. Immuno-flow Praha
16.20 – 16.50

17) MUDr. Štěpánka Čapková
Význam dietních opatření u kožních onemocnění v kojeneckém a dětském věku. FN Motol
16.50 – 17.20

Diskuse
Závěr konference
17.20 – 17.30