Archiv akcí SPV

Světový den výživy 2016 – Archiv prezentací

Ing. Radmila Dostálová (Asociace pěstitelů a zpracovatelů luskovin)
Historie pěstování luskovin a využití luštěnin, činnost asociace
Abstrakt

Ing. Marek Batysta, Ph.D. (VÚMOP)
Význam luskovin pro ochranu půdy
Abstrakt

Ing. Miroslav Florián, Ph.D. (ÚKZÚZ)
Význam luskovin pro zemědělské systémy
Abstrakt

Ing. Martin Hutař, Ing. Šárka Kobzová (PRO-BIO, s r. o.)
Luskoviny v ekologickém zemědělství u nás i ve světě
Abstrakt

Ing. Kateřina Bělinová CIA (Odbor přímých plateb MZe)
Možnosti dotací pro producenty luskovin a zpracovatele luštěnin
Abstrakt

Ing. Olga Leuner, Ph.D. (FTZ ČZU)
Luskoviny a luštěniny v tropech a jejich význam pro zemědělství a výživu
Abstrakt

Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. (VŠCHT, SpV)
Význam luštěnin ve výživě
Abstrakt

Ing. Milan Houška, CSc. (VÚPP)
Využití klíčených luštěnin ve výživě
Abstrakt

doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D. (VŠCHT, SpV)
Antinutriční látky luštěnin
Abstrakt

Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. (VŠCHT, SpV)
Zajištění bezpečnosti potravin na bázi luštěnin
Abstrakt