Archiv akcí SPV

Světový den výživy 2015

Datum: 20.10.2015 09:00 – 13:00
Místo: Praha
Podtitul: Zdravá výživa začíná na poli

Pořadatel:
Ministerstvo zemědělství ČR
ve spolupráci s
Výzkumným ústavem potravinářským Praha, v.v.i.
a
Společností pro výživu

 

Termín akce:
20. 10. 2015
(registrace 9.00 – 9.30)

Místo konání:
MZe ČR (Těšnov 17, Praha 1) ve velké zasedací místnosti č. 400

Další podrobnosti:

Termín přihlášení zájemců je do 8. října 2015 na adrese michal.kulik@mze.cz
nebo tel. 221 812 002.

Účast na semináři není zpoplatněna. Drobné občerstvení zajištěno.