Archiv akcí SPV

Světový den výživy 2015 – program

Program

9:30-9:35
Zahájení
Ing. Jaroslava Beneš Špalková (MZe)

9:35-9:55
Mezinárodní rok půdy 2015, Světový den výživy – aktuální informace z FAO
Ing. Michal Kulík (MZe)

9:55-10:15
Půda a potraviny, tušené i netušené souvislosti
Ing. Miroslav Florián, Ph.D. (ÚKZUZ)

10:15-10:35
Současné trendy v ochraně půdy a zachování jejích produkčních schopností
Doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D. (VÚMOP)

10:35-10:55
Systém zajištění bezpečnosti potravin – farm to fork
Ing. Jitka Götzová (MZe)

10:55-11:20 Přestávka na občerstvení

11:20–11:40
Vliv pěstebních postupů na výživovou hodnotu potravin
Doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D. (ČZU)

11:40-12:00
Přírodní toxické a antinutriční látky
Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., Ing. Aleš Rajchl, Ph.D. (VŠCHT, SpV)

12:00-12:20
Kontaminanty z prvovýroby se zaměřením na chlorečnany, chloristany
Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. (VŠCHT, SpV)

12:20-12:40
Správná zemědělská praxe s ohledem na zajištění bezpečnosti potravin
Prof. Ing. Daniela Pavlíková (ČZU)

 


Termín přihlášení zájemců je do 8. října 2015 na adrese michal.kulik@mze.cz
nebo tel. 221 812 002.

Účast na semináři není zpoplatněna. Drobné občerstvení zajištěno.