Archiv akcí SPV

Světový den výživy 2011

Koná se 19. 10. 2011

Pořadatel:
Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.
ve spolupráci s
Společností pro výživu, o.s.
a pod záštitou
Ministerstva zemědělství ČR a PhDr. Juraje Chmiela, CSc.
(předsedy Českého výboru pro spolupráci s FAO)

Termín akce:
Seminář se koná ve středu dne 19. října 2011 od 10.00 hod

Místo konání:
v budově MZe ČR, Těšnov 17, 117 05 Praha 1
velká zasedací místnost č. 400

Účast na semináři není vázána na vložné

Seminář se koná ve středu dne 19. října 2011 od 10.00 hod ve velké zasedací místnosti č. 400 v budově MZe ČR, Těšnov 17, 117 05 Praha 1

PROGRAM

Moderátoři:
Ing. Ctibor Perlín, CSc., Ing. Jarmila Blattná, CSc.

Slavnostní zahájení:
Ing. Marta Teplá, ředitelka odboru zahraničně obchodní spolupráce

 • Ing.  Jiří Hejkrlík, Ph.D., ČZU, Institut tropů  a subtropů
  Současné přístupy k rozvoji zemědělství  a zabezpečení potravin v rozvojovém světě
 • MUDr. Bohumil Turek1, CSc., RNDr. Petr Šíma,2 CSc.,
  Společnost pro výživu1, Mikrobiologický ústav AV2
  Hlavní nutriční problémy v rozvojových zemích
 • Ing. Jan Svitálek, Člověk v tísni
  Diverzifikace potravních zdrojů v zemědělských  rozvojových programech Člověka v tísní, o.p.s.,  v Etiopii
 • Ing. Olga Štiková, Ing. Ilona Mrhálková, UZEI Praha
  Potravinové zabezpečení  spotřebitelů v ČR a výživa
 • Doc. MUDr. Marie Kunešová, CSc., Endokrinologický ústav Praha
  Dětská obezita v ČR