Archiv akcí SPV

Soutěž o Nejlepší školní oběd 2016

Soutěž o Nejlepší školní oběd 2016

Termín akce:
Čtvrtek 25. srpna 2016
Uzávěrka korespondenčního kola je 30. 4. 2016. Seznam vybraných desíti finalistů soutěže 2016 bude oficiálně oznámen na našich stránkách dne 16. června 2016.

Místo konání:
Brno

Výsledky:

1. místo
F-gastro catering, zařízení školního stravování s. r. o.,
Jídelna Slovanská, Slovanská 99, 543 01 Vrchlabí
 
2. místo
ZŠ a MŠ Velký Beranov 331,
588 21 okres Jihlava
 
3. místo
22. MŠ Plzeň, Mánesova 67,
301 00 Plzeň
 
Výhercům gratulujeme!

Děkujeme všem sponzorům.
Soutěž o nejůepší školní oběd

 

Pravidla soutěže o Nejlepší školní oběd 2016

Posláním celorepublikové soutěže školních jídelen, která v letošním roce vstupuje do svého již VII. ročníku, je seznámit veřejnost s tím, jak veliký kus cesty urazilo školní stravování za uplynulé čtvrtstoletí. Snaží se víceméně úspěšně vyvrátit mýty o stravování dětí a žáků ve školách a poukázat na to, že pracovníci školních jídelen umí připravovat pokrmy moderní, korespondující se současnými požadavky na správný způsob stravování a v souladu se zdravým životním stylem.
Proto v letošním roce opět vyhlašujeme další kolo tohoto klání.

Téma soutěže

Kompletní bezmasé denní menu
reprezentující moderní a nutričně hodnotné pokrmy

polévka, hlavní pokrm, dezert (tzn. hlavní pokrm bezmasý = nesladký!)

P O Z O R! V letošním roce se objevuje menší změna v zadání. Nejsou Vám předepsány žádné „povinné“ suroviny. Je zcela na Vás, jaké potraviny si pro přípravu Vašeho soutěžního jídelníčku zvolíte, ALE musí být sestaven podle současných nutričních doporučení. A co je důležité, polední menu musí být podáváno i ve Vaší školní jídelně jako komplex. To znamená, že bude zapotřebí jej připravit v jednom dni a nikoliv, jak jste byli zvyklí, že jste v různých dnech během měsíce připravili polévku, jiný den hlavní pokrm a moučník jste servírovali také jindy. Záměrem letošního zadání tedy je, abyste sestavili denní nutričně vyvážený oběd, což má vlastně korespondovat se současnými snahami o změny v přístupu ke stravování naší mladé generace. Víme, že jste šikovní a o takové vyvážené jídelní lístky se snažíte běžně (svědčí o tom to, že i v předchozích ročnících jste se většinou přihlašovali s takto kompletním menu). Věříme, že tato drobná změna nebude na překážku a spíše se pro Vás stane výzvou.

Forma a účast v soutěži

Soutěž je korespondenční. Zúčastnit se může každá školní jídelna, zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení a provozovaná podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky účasti v soutěži

a) Menu musí být nanormováno na 10 porcí pro žáky věkové kategorie 11 – 14 let (pokud se soutěže zúčastní mateřské nebo střední školy, nanormují pokrmy pro soutěžní věkovou kategorii).
b) Pokrmy = celé menu se musí běžně vyskytovat na jídelním lístku.
c) Menu se bude skládat z polévky, hlavního jídla a dezertu.
d) Součástí receptů bude technologický postup.
e) Cena za potraviny na přípravu jedné porce nesmí překročit limit 34,- Kč dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů (musí se pohybovat ve stanoveném rozmezí).
f) Přihlašovací formulář bude umístěn na http://www.jidelny.cz/soutezjidelen/;
g) Nanormované receptury včetně fotografií, jídelního lístku a adresy školní jídelny se vyplní v přihlášce.
h) K přihlašovacímu formuláři přiložte autentický jídelní lístek (naskenovaný, musí být čitelný) z týdne či týdnů, kdy se menu v ŠJ podávalo.
i) Součástí přihlašovacího formuláře jsou fotografie jednotlivých pokrmů a kompletního soutěžního menu připraveného ve  ŠJ. Musí být v dobrém rozlišení, alespoň 2 MB. Při fotografování je důležité vybrat bílý podklad, aby byly snímky zřetelné.
j) Výše částky za celé menu musí být uvedena v přihlašovacím formuláři.
k) V přihlašovacím formuláři musí být rovněž uvedena kontaktní osoba a spojení na ni, a dále pak souhlas s dalším využitím přihlášených receptur ve prospěch školních jídelen. Pokud nebudete souhlasit s poskytnutím svých receptur, stačí vyplnit kolonku nesouhlasím. Formulář musí být kompletně vyplněn, jinak může nastat problém s přihlášením.

Termíny

a) Soutěž je vyhlášena dnem zveřejnění na webových stránkách www.vyzivaspol.cz  a  http://www.jidelny.cz/soutezjidelen/;
b) Uzávěrka korespondenčního kola je 30. 4. 2016.
POZOR!! v letošním roce se již nebude z časových důvodů termín podání přihlášek prodlužovat, takže s přihlášením neváhejte.
c) Do konce května budou komisí korespondenční soutěže vybráni finalisté.
d) Výsledky budou vyvěšeny na webových stránkách www.vyzivaspol.cz. a www.jidelny.cz.  Finalisté budou kontaktováni mailem.
e) Celorepublikové finále se bude konat 25. srpna 2016 v Brně.

Hodnotící komise

a) Korespondenční soutěže bude v tomto složení:

 • odborníci na výživu a školní stravování
 • lékař a hygienik
 • zástupce Asociace kuchařů a cukrářů

b) V Brně ve finále bude komise rozšířena o:

 • předsedu komise
 • odborníky na výživu ze Společnosti pro výživu
 • dětské strávníky
 • zástupci MŠMT ČR, MZ ČR, ČŠI aj.
 • zástupce generálního partnera
 • zástupce médií

Hodnotící kritéria

 • Dodržení podmínek soutěže.
 • Volba technologického postupu přípravy a jeho vhodnost pro danou věkovou kategorii ve školním stravování.
 • Sladění menu po stránce výběru potravin, chutě, vůně a vzhledu (u korespondenční soutěže dle kvalitních autentických fotografií).
 • Dodržení finančního normativu.
 • Celková vyváženost menu.

Přihlášené školní jídelny jsou v korespondenčním kole hodnoceny anonymně.

Finále

 • Na základě výsledků korespondenční soutěže bude do finále vybráno 10 týmů z celé republiky.
 • Celorepublikového finále se zúčastní soutěžní týmy ve složení vedoucí ŠJ a dvě pracovnice provozu (v případě menších kolektivů stačí vedoucí a 1 pracovnice provozu).
 • Soutěžní týmy připraví přihlášené menu, komise pokrmy ohodnotí a vybere 3 nejlepší menu, která budou odměněna finanční částkou:
  • 1. místo 15 000 Kč
  • 2. místo 10 000 Kč
  • 3. místo   5 000 Kč

Ceny vítězům věnuje generální partner soutěže Makro.

Výherci finále budou zveřejněni v časopise Výživa a potraviny, na stránkách Společnosti pro výživu a jidelny.cz.

Bc. Anna Packová, organizátorka soutěže