Vybrané články

Soutěž 2012

2012/6

Bc. Alena Strosserová, SPV

Soutěž O nejlepší školní oběd se stala již tradicí, a tak se 28. 8. 2012 v Brně konal již 3. roč­ník. Pod záštitou Společnosti pro výživu a Všeobecné zdravotní pojišťovny začalo v úterý ráno ve školní jídelně SOU Čichnova klání 10 nejlepších školních jídelen z naší země.

Jak již jsme informovali v předešlých číslech našeho časopisu, letos jsme vybírali ze 78 přihlášených školních jídelen.

V prvním kole se hodnotily dodané recepty, jejich kalkulace, technologické postupy a fotografie soutěžních pokrmů. Odborná porota složená z členů Společnosti pro výživu sledovala soulad jídla s požadavky zdravé­ho životního stylu, nutriční hledisko, vhodnost použi­tých surovin, technologický postup přípravy, vzájem­nou sladěnost potravin, chutí či barev, cenové hledisko apod. Hodnocení probíhalo anonymně, jednotliví členo­vé komise pokrmy bodovali izolovaně a nebyli přitom vzájemně v kontaktu. Podle dosažených bodů pak bylo sestaveno závěrečné pořadí. Rozdíly na prvních dvaceti, třiceti místech byly minimální, ale do závěrečného kola se dostalo skutečně jen deset nejlepších. (Například mezi finalisty a 20. místem byl rozdíl jen 3,5 bodu.) Jak může­te vidět, odvedla odborná komise velmi náročnou práci. O výběru finalistů jste měli možnost si přečíst v letním čísle Zpravodaje pro školní stravování.

Soutěžní klání začalo vlastně večer předešlého dne. Or­ganizátorka soutěže, paní Packová přichystala pro soutě­žící velmi příjemné překvapení. Seznamovací slavnostní večeře se konala ve velmi romantickém prostředí hotelu ATLANTIS u brněnské přehrady. Chutná večeře za pří­tomnosti herečky Markéty Hrubešové probíhala v uvolně­né atmosféře. Během ní se finalisté seznámili nejen s prů­během soutěžního dne i mezi sebou navzájem.

A po večeři hurá na kutě, protože všichni mají před sebou opravdu perný den.

Ráno se v kuchyni začalo brzy, už před šestou hodinou ranní začaly první týmy v kuchyni kouzlit z připrave­ných potravin menu, která se u poroty ucházela o vítěz­ství. Kuchyně byla velmi dobře vybavená a s obsluhou veškerého zařízení pomáhal kolektiv místní kuchyně pod vedením paní vedoucí Libuše Valové. Pracovníci kuchyně připravovali ze surovin, které poskytli sponzo­ři, občerstvení pro všechny zúčastněné a hosty.

Účast sponzorů je rok od roku vyšší a organizátoři soutěže jsou tomu rádi. Nejen proto, že sponzoři do­dají většinu surovin pro vaření finalistů, ale také jim věnují opravdu velké množství dárků. Patří jim proto právem dík.

A potom už nastal celodenní kolotoč ochutnávání a představování. Vedoucí soutěžních týmů představovali svou práci i soutěžní menu. Každá z nich byla pod pal­bou otázek moderátora ing. Zdeňka Hladíka i poroty.

V porotě letos zasedlo 15 porotců z řad odborníků, novinářů i úřadů. Absenci má jen Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které nevyslalo svého zástupce vzhledem k bouřlivým změnám v tomto úřadě.

Markéta Hrubešová Herečka
Bc. Miroslav Kubec Kontinentální ředitel pro Střední Evropu Světové asociace kuchařských organizací a prezident asociace kuchařů a cukrářů ČR
MUDr. Petr Tláskal, CSc. Předseda Společnosti pro výživu
Ing. Zdeněk Hladík Asociace kuchařů a cukrářů
MVDr. Pavel Otoupal, CSc. Hygienik, SPV
Ing. Vladimír Adam vedoucí sociálně kulturní­ho úseku Magistrátu města Brna
MUDr. Zdeňka Trestrová Ministerstvo zdravotnictví
Ing. Jana Bohuňovská I, Náměstkyně primátora města Brna
Eva Všetíčková Novinářka
Zuzana Taušová Novinářka
Olga Johanidesová Referentka pro školní stravování
Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. VŠCHT a SPV
MUDr. Eva Lysá Lékař a hygienik
David KrejčíEliška Odehnalová ŽákŽákyně

Po celodenním klání přišlo k vyhlášení výsledků, které moderovala paní Hrubešová. Vyhlášení výsledků se zhostila profesionálně, a při tom mile a vstřícně ke školním jídelnám.

Na otázku novinářů, zda si umí představit být ku­chařkou ve školní jídelně, odpověděla: „Každé povo­lání, které děláme s láskou, přináší radost. Kuchařina je celkově velmi náročná. A vůbec bych nedělala rozdíl mezi touto prací v restauraci a ve školních jídelnách. Ta je navíc opravdu s přesahem na celý život Kdyby takto vařili ve všech restauracích v Česku, byla bych spokojená. Bohužel tomu tak není.“

A jak to dopadlo?

Vítězem soutěže se stalo družstvo ŠJ Náměstí Svornos­ti N, Brně, které připravilo toto menu:

 • Polévka:
  Hráškový krém s bylinkovými krutonky
 • Hlavní jídlo:
  Losos na restované zelenině, bramborová kaše
 • Dezert:
  Dvoubarevný tvarohový krém s čokoládovými lupínky

Na druhém místě skončila ŠJ ZŠ Mánesova, Otrokovi­ce. Soutěže se zúčastnila s tímto menu:

 • Polévka:
  Vývar s hovězím masem vařeným přes noc a celestýnskými nudlemi
 • Hlavní jídlo:
  Zdravý karbanátek, bramborový salát s francouzskou zeleninou a jogurtovým dresinkem s bylinkami
 • Dezert:
  Lehký jáhlový dezert s lesním ovocem

Třetí místo obsadila ŠJ Nádvorní v Brně, která připra­vila následující menu:

 • Polévka:
  Polévka rajčatová s ovesnými vločkami
 • Hlavní jídlo:
  Pangasius ze Švédska
 • Dezert:
  Tvarohová pribinka

V soutěži laické veřejnosti, ve které na internetových stránkách www.yesneyes.cz mohla hlasovat široká ve­řejnost, zvítězila jídelna Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť s tímto menu:

 • Polévka:
  Maďarská rybí
 • Hlavní jídlo:
  Zeleninový špíz, bramborová kaše
 • Dezert:
  Celerový salát s dresinkem, pečivo

Soutěž O nejlepší školní oběd vznikla proto, aby propagovala školní stra­vování a vytvářela lepší obraz školních jídelen. Aby se tohoto docílilo, je k tomu potřeba novinářů a jejich článků. I tato část soutěže se v letošním roce beze­zbytku podařila. Po celý den se na soutěži pohybovalo vel­ké množství novinářů, soutěžící i porotu natáčely televizní i rozhlasové stanice. Tisková zpráva s výsledky soutěže se rozlétla do světa a přebrala ji většina deníků a periodik.

Články byly, až na jedinou výjimku, velmi pozitivní. Pro příklad uvedu právě tu jednu výjimku potvrzující pravidlo.

Nad článkem, který se objevil na serveru ShowBiz.cz (již samotný název napovídá, čím se asi zabývají), zůstává rozum stát. Autor, který se ani neumí pod své dílo podepsat, vzal tiskovou zprávu ze soutěže a doplnil ji vulgárními komentáři. Nevím, proč soutěž označil jako bizarní, ale nejspíš asi proto, že nezná význam tohoto slova. Proto, abyste si dovedli představit, co takový zamindrákovaný bulvární „novinářík“ dokáže vytvořit z pozitivní zprávy, dávám na ukázku některé fotografie i s komentářem tohoto „bulvárníka“. Omlouvám se paní Hrubešové, že to zde používám, pro­tože její práce celý den soutěže byla profesionální a pří­stup k soutěžícím i jejich výtvorům byl lidský a milý. Ale nedá mi to, abych tuto, byť jedinou, negativní zprávu zde neuvedla. Setkáváme se s tím totiž až příliš často, že i dobře myšlená pozitivní zpráva o školních jídelnách, je pak nějakým nesmyslným titulkem nebo dovětkem zcela znehodnocena. I při největší opatrnosti a snaze prezento­vat něco pozitivního můžeme tvrdě narazit.

Pro příklad uvádím dvě fotografie, které v jiných člán­cích vyšly bez komentáře, zde se náš „bizarní novinář­“ v komentářích předvedl v celé kráse svého charakteru:

Na této fotografii se paní Markéta Hrubešová nechala vyfotit s vítězným pokr­mem.

000597_05_002193

„Bizarní komentář“ Showbiz.cz k tomu zněl: Markéta ochutnává šlichtu…

Naproti tomu v Blesku jsme se dočetli:

V porotě byla i hereč­ka Markéta Hrubešová. Nadšení z připravených pokrmů vůbec neskrývala a po posouzení všech třice­ti chodů Blesku prozradila „S chutí bych si je dala ještě jednou.“ Blesk ji nachytal, jak v kuchyni ujídá šéfkuchaři vítězného týmu Gerhardu Schroterovi.

Na druhé fotografii se nechala herečka vyfotit s týmem, jemuž jako porotce dala nejvíce bodů.

000596_05_002184

„Bizarní komentář“ ShowBiz.cz k tomu zněl:

Markéta peskuje kuchařky…

Závěrem si troufáme konstatovat, že se třetí ročník velmi povedl. Za úspěšným vyvrcholením soutěže v podobě finálového dne se skrývá obrovské množství práce organizátorů, v letošním roce zejména paní Anny Packové, ale bezesporu tato snažení přineslo očekávaný výsledek.

Podle prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů Bc. Miroslava Kubce je soutěž o Nejlepší školní oběd světový unikát. Jinde by se prý od nás mohli učit.

Do soutěže se přihlásilo mnohem více jídelen než v pře­dešlých letech, kvalita nabízených menu také stoupá a pro­pagace školního stravování je díky soutěži také vysoká.

Doufejme tedy, že se nám i v příštím roce podaří sou­těž opět uspořádat a že přihlášených školních jídelen bude zase více. Jak už jsme se zmínili v jiném článku – i v této soutěži platí olympijské heslo „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“. Pouhá účast v korespondenční soutěži může Vaši školní jídelnu zviditelnit a představit její zajímavou práci.

Tak na to myslete a na shledanou v dalším ročníku soutěže o Nejlepší školní oběd 2013.