Poradna - Školní stravování

Smí si děti nosit do školky snídani z domova?

Dobrý den, pracuji jako vedoucí školní jídelny v MŠ a řeším momentálně problém donášení snídaně do MŠ. Matka dětí, které jsou přijaty od září 2015 do MŠ požaduje, aby její děti po příchodu do zařízení mohly konzumovat snídani připravenou doma, z toho důvodu, že jezdí z domu nenasnídané a do svačiny, která je ve školce v 8.30hod., mají hlad. Argumentuje tím, že toto není zakázáno žádnou vyhláškou a pokud máme upraveno ve vnitřním řádu, že donášení potravin nepovolujeme, pouze v případě dietní stravy, nemusí to respektovat, protože zákon je nadřazen našim interním předpisům. Já se domnívám, že jde o stravu neznámého původu a tudíž by neměla být v MŠ konzumována. Jaký je Váš názor? Děkuji za odpověď.

V ustanovení § 4 odst. 1 vyhlášky č. 14/2004 Sb., o předškolním vzdělávání, se uvádí:

 

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.

 

Rozsah stravovacích služeb v mateřské škole je určen vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, konkrétně ustanovením § 4 odst. 3, kdy dítě v mateřské škole má právo denně odebrat oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo, je-li vzděláváno ve třídě s celodenním provozem. Podávání snídaní (v tomto případě donesených) žádný právní předpis neřeší a tím pádem Vám to ani neukládá.

 

Jaké jsou tedy možnosti řešení?
Dohoda na úrovni ředitelka školy – zákonný zástupce dítěte, donesené snídaně budou vydávat paní učitelky a školní jídelna tak s tímto způsobem stravování nebude spojována.

 

Zpracovala: Bc. Jana Bradová