Poradna - Školní stravování

Je pro učitelku MŠ daná gramáž jídla v pořádku?

Dobry den,
jsem ucitelka MŠ stravujici se ve školni jidelně. Zajimalo by mě,zda je v pořadku gramaž hotoveho peceného kapustovo – masoveho karbanatku. Porce pry zhotovena z 80 gr mleteho veproveho masa + kapusta. Po uprave na taliri 80 gr karbanatku. Cena obeda 30,-kč. Současti obeda lusteninova polévka,vareny brambor,okurkový salat.
Dekuji za odpoved.

Vážená paní Havlíková,
Jedná-li se o závodní stravování ve školní jídelně, dovoluji si se odkázat na vyhlášku č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, kde je v § 2 a 3 uvedeno, že strávník (zaměstnanec) hradí pořizovací cenu surovin, která může být snížena o příspěvek z FKSP. Částka 30 Kč by tedy měla odpovídat finančnímu normativu na nákup potravin.
V mateřských školách je pro zaměstnance zpravidla normováno stejně jako pro nejvyšší věkovou kategorii školního stravování, tedy skupinu strávníků 15-18 let Rozpětí finančních limitů na nákup potravin je stanoveno v příloze 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, přičemž cena za oběd (zahrnující polévku, hlavní chod, nápoj, případně doplněk) pro uvedenou věkovou kategorii se musí vejít do rozmezí 20-37 Kč. Částka 30 Kč je tedy v pořádku.
Vedoucí školní jídelny určí výši finančního normativu na nákup potravin (v uvedeném rozpětí finančních limitů) podle cen potravin v místě obvyklých. Je samozřejmé, že každý den na talíř nedostanete oběd přesně v hodnotě 30 Kč, někdy je levnější, jindy dražší. Nemělo by však docházet k velkým výkyvům – tedy ani k nadměrnému šetření ani prováření, hospodaření s finančním limitem na nákup potravin by mělo být rovnoměrné.
V příloze č. 1 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, je pro věkovou kategorii 15-18 let uvedeno 75 g masa na strávníka a den (s tolerancí +- 25 %). Nutno podotknout, že se jedná o hmotnost „jak nakoupeno“, a proto je potřeba zohlednit hmotnostní ztráty, které vznikají jak technologickým opracováním masa, tak jeho tepelnou úpravou, pohybující se v rozmezí 10 až 40 %. Navíc u jídel z mletých mas (karbanátky, sekaná atd.) je dávka snížena na 80 % standardní gramáže. Maso by se v jídelníčku nemělo objevovat denně. Z uvedeného plyne, že dávka masa v syrovém stavu o váze 80 g v masovo-zeleninovém karbanátku je také OK.
Zdá se být vše v pořádku, pokud jste však i nadále na pochybách, doporučuji vám obrátit se přímo na vedoucí vaší školní jídelny, která vám jistě ráda podá konkrétní informace.

Zpracovala: Ing. Olga Marinčáková