Výživa obecně

Sledování mastných kyselin, tokoferolů a antioxidační aktivity ve vlašském ořechu (Juglans ailanthifolia Var. cordiformis) a v perském vlašském ořechu

Obsah mastných kyselin a tokoferolů byl porovnáván celkem v 5 varietách obou druhů ořechů.

Z mastných kyselin byly sledovány : kyselina linolová ( 18 : 2n – 6 ), kyselina ? – linoleová ( 18 : 3n – 3 ), kyselina olejová ( 18 : 1n – 9 ), kyselina palmitová ( 16 : 0 ) a kyselina stearová ( 18 : 0 ). Obsah polynenasycených mastných kyselin byl zjištěn v hodnotách celkem 73,07 – 80,98 %, signifikantně vyšší hodnoty byly zjištěny ve vlašském ořechu ( Juglans ailanthifolia ). Z tokoferolů byl u obou druhů zjištěn jako hlavní homolog ? – tokoferol, pak následoval ? – a ? – tokoferol. Nejvyšší obsah obsah ? – tokoferolu, a to 267,87 ?g / g byl zjištěn v perském vlašském ořechu a ve druhém sledovaném vlašském ořechu byla jeho nejvyšší hodnota nižší, a to 205, 45 ?g /g . Nejnižší hodnota ? – tokoferolu byla zjištěna u vlašského ořechu ( Juglans ailanthifolia ) , a to 126, 46 ?g /g. U olejů obou vlašských ořechů se ? – tokoferol projevil jako velmi silný antioxidant.

Podle:
Lili Rong TSAO, Raymond Yong, John K. G. Kramer, Marta Hernandez
J. Agric. Food Chem. 2007, 55, č. 4, str. 1164