Archiv akcí SPV

Školní stravování 2015 – program konference

Úterý odpoledne – Hygiena dětí a výživy

(14:00 – 17:30)

Moderuje: MUDr. Petr Tláskal, CSc., MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.

I. BLOK

Zahájení konference: MUDr. Petr Tláskal, CSc., předseda Společnosti pro výživu

MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., MZ ČR, ředitelka odboru ochrany veřejného zdraví a zástupkyně hlavního hygienika ČR
Školní stravování v kontextu strategií podpory zdraví a  primární prevence

MUDr. Zdeňka Trestrová, MZ ČR
Výsledky státního zdravotního dozoru orgánu ochrany veřejného zdraví ve školním stravování

MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., MZ ČR, ředitelka odboru ochrany veřejného zdraví a zástupkyně hlavního hygienika ČR
MUDr. Jana Pilnáčková, KHS Libereckého kraje a kol.
Monitoring nabídky stravování v základních školách 2. etapa – srovnání výsledků z let 2011 a 2014

MUDr. Petr Tláskal, CSc, předseda Společnosti pro výživu
Rizikové živiny – ze studií Společnosti pro výživu

PŘESTÁVKA

II. BLOK

MVDr. Anna Niklová, KHS Královéhradeckého kraje
Spotřební koš z pohledu orgánu ochrany veřejného zdraví

MUDr. Blanka Kučerová, HS hl. m. Prahy
Doporučená pestrost jídelníčků

Mgr. Alexandra Košťálová, Mgr. Sylva Šmídová, SZÚ
Webový portál  „Zdravá školní jídelna“

DISKUZE K PŘEDNÁŠENÝM TÉMATŮM

STŘEDA DOPOLEDNE – DIETNÍ STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍCH JÍDELNÁCH

(9:00 – 12:00)

Moderuje: Ing. Ludmila Věříšová CSc., Ing. Eva Šulcová

III. BLOK

RNDr. Jitka Krmíčková, MŠMT
Výhledy do budoucnosti školního stravování

Ing. Silvia Tokárová, Ministerstvo školství SR
Stratégia zdravia do r. 2020 a odporúčania EK

Ing. Alena Fürstová, ústředí ČŠI
ČŠI a školní stravování

Bc. Jana Bradová, Krajský úřad Plzeň
Oslavy 70. výročí školního stravování

DISKUZE K PŘEDNÁŠENÝM TÉMATŮM

PREZENTACE FIREM – FORMOU UPOUTÁVKY A POZVÁNKY KE STÁNKŮM

PŘESTÁVKA

IV. BLOK

RNDr. Jitka Krmíčková, MŠMT
Novela vyhlášky o školním stravování – MŠMT

MUDr. Zdeňka Trestrová, MZ ČR
Novela vyhlášky o školním stravování – MZ ČR

Bc. Tamara Starnovská, předsedkyně sekce Výživy a nutriční péče
Jak řešit dietní stravování a dozor nutričního terapeuta v praxi

DISKUZE K PŘEDNÁŠENÝM TÉMATŮM

STŘEDA ODPOLEDNE – Trendy ve výživě

(14:30 – 17:00)

Moderuje: Bc. Packová Anna, Doc. Ing. Jaroslav Havlík Ph.D.,

V. BLOK

Moderátorky
Soutěž o nelepší školní oběd

MUDr. Petr Tláskal, CSc., předseda Společnosti pro výživu
Názory pediatrů na alternativní stravování

PaeDr. Eva Marádová, CSc., PedF UK Praha
Psychologický pohled na současné požadavky rodičů na školní jídelny

Doc. Ing. Jaroslav Havlík Ph.D., CZU Praha
Názor českých odborníků na Harvardský talíř a Zdravý talíř

Bc. Packová Anna, Magistrát města Brna (p. Matuštik, USA)
Zkušenosti s Harvardským talířem ve školním stravován USA

PREZENTACE FIREM – FORMOU UPOUTÁVKY A POZVÁNKY KE STÁNKŮM

PŘESTÁVKA

VI. BLOK

PREZENTACE FIREM – FORMOU UPOUTÁVKY A POZVÁNKY KE STÁNKŮM

Panelová diskuze k aktuálním tématům školního stravování

ČTVRTEK DOPOLEDNE – Potraviny ve školní jídelně

(9:00 – 12:00)

Moderuje: Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., Ing. Jarmila Blattná

VII. Blok

Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., VŠCHT
Jak se změnil sortiment a složení potravin za 25 let?

Věra Boháčová DiS., nutriční terapeutka
Optimalizace školního stravování – pilotní projekt ZŠ

PŘESTÁVKA

VIII. BLOK

MVDr. Ing. Dana Třísková, MZe
Prováděcí vyhláška k zákonu o potravinách – alergeny

Ing. Petra Šotolová, PhD., VŠCHT
Alergeny v rámci HACCP

Bc. Marta Mandincová, ŠJ Horní Brno
Značení alergenů v praxi

MUDr. Petr Tláskal, CSc., předseda Společnosti pro výživu
Závěrečné slovo