Archiv akcí SPV

Školní stravování 2015 – organizační pokyny

Konference Školní stravování 2015
70. LET SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU A ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

Organizační pokyny

1.           Vložné při účasti po celou dobu konání konference je 2 300,- Kč; při účasti pouze ve středu 27. 5. 2015 činí vložné 1390,- Kč.
Vložné zahrnuje organizační a režijní náklady.

2.           Ubytování je v hotelu Labe (dvoulůžkové pokoje). Cena lůžka za 1 noc činí 590,- Kč včetně snídaně. Při požadavku na samostatný pokoj doplatí účastník 450,- Kč/1 noc spolu s celkovým účastnickým poplatkem bankovním převodem, nikoliv recepci hotelu.

3.           Stravování je individuální. Je možné si objednat oběd v hodnotě 180,- Kč a večeři v hodnotě 180,- Kč, s výhodou předem zajištěného místa.

4.           Závaznou přihlášku s potvrzením o zaplacení účastnického poplatku, včetně ubytování a stravného, je třeba zaslat na adresu výživaservis s.r.o.,
Slezská 32, 120 00 Praha 2,
nebo lze vyplnit elektronicky tento formulář.
nejpozději do 10. května 2015, v případě objednání ubytování nejpozději do 30. dubna 2015. Ubytování se rezervuje podle došlých plateb, rezervaci je možné ověřit prostřednictvím emailu: vyziva.spv@volny.cz

5.           Poplatky uhraďte převodním příkazem z účtu plátce na účet výživaservis s.r.o. u KB v Praze 1, číslo účtu:

pro plat. styk z jiné banky 19-2773480287/0100,

pro plat. styk s KB 192773480287/0100.

Všechny uvedené ceny (vložné, ubytování i stravné) jsou včetně DPH. Plátcům DPH bude na vyžádání vystaven daňový doklad.

6.           Variabilní symbol vždy uvádějte na přihlášce i při zadávání platby (variabilní symbol je vaše IČ, případně datum narození ve tvaru RRRRMMDD).

výživaservis s.r.o.,

Slezská 32, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku,

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94384, je plátcem DPH.

IČ: 27075061, DIČ: CZ27075061