Archiv akcí SPV

Školní stravování 2012

SPOLUPRÁCE ŠKOLY A JÍDELNY PŘI VÝCHOVĚ KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU
22. – 24. 5. 2012
Je možné přihlásit se na celou konferenci nebo pouze na středu 23. 5. 2012.
Tato akce je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Pořadatel:
SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU
výživaservis s.r.o.

Termín akce:
22. – 24. května 2012

Místo konání:
Velký sál DOMU HUDBY (konzervatoř)
Sukova tř. 1260, 530 02 Pardubice

Ubytování:
Hotel LABE
Masarykovo nám. 2633, Pardubice

Další podrobnosti:


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo akreditaci Společnosti pro výživu k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

V rámci Dne boje proti dětské obezitě proběhne hodnocení a vyhlášení výsledků soutěže Hamburgrem proti dětské obezitě