Archiv akcí SPV

Školní stravování 2012 – program

datum 22. – 24. 5. 2012

SPOLUPRÁCE ŠKOLY A JÍDELNY PŘI VÝCHOVĚ KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU

Úterý odpoledne – VÝCHOVA KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU

Zahájení ve 14:30 hod. (14:30 – 17:30)

Moderuje: MUDr. Petr Tláskal, CSc., Mgr. Veronika Březková

I. BLOK

Úvod konference – MUDr. Petr Tláskal, CSc., předseda Společnosti pro výživu

MUDr. Petr Tláskal, CSc.
Den boje proti dětské obezitě – základním atributem je prevence

Doc. MUDr. Marie Kunešová, CSc., Endokrinologický ústav v Praze.
Dětská obezita v posledních 50 letech- možnosti jejího ovlivnění ve školních jídelnách

Mgr. Veronika Březková, MU Brno
Přehled projektů o výživě určených pro školy

II. BLOK

MUDr. Zlatko Marinov, FN Motol
Epidemie dětské obezity a význam školních jídelen v její prevenci

MVDr. Anna Niklová, KHS Královéhradeckého kraje
Výživové hodnocení pokrmů ve školním stravování –  příklady z praxe s využitím programu Nutricom

Bc. Anna Packová, Magistrát města Brna
Stravovací návyky dětí a automaty ve školách – ZBP

Mgr. Miroslava Slavíková a kolektiv, KHS Ústeckého kraje
Jak hodnotí jídelníčky hygienici Ústeckého kraje a co doporučují

Mgr. Eva Dvořáčková, ČMOS
Bezpečnostní předpisy a zákoník práce ve školním stravování v aktuální podobě

Středa dopoledne – RACIONÁLNÍ VYUŽÍVÁNÍ SUROVIN A KONVENIENCÍ

(9:00 – 12:00)

Moderuje: MVDr. Pavel Otoupal, CSc., Mgr. Miroslava Slavíková

III. BLOK

Doc. Ing. Jan Hrabě, Ph.D., Univerzita TB Zlín
Historie a rozvoj používání polotovarů v ČR a ve školním stravování

Mgr. Miroslava Slavíková, KHS Ústeckého kraje
Polotovary, pohotové potraviny a jejich používání ve školní jídelně z pohledu hygienika

MUDr. Jan Ševčík, SPV
Jak a z čeho vařit ve školním stravování

Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc., emeritní profesor Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně
Zelenina, ovoce a brambory čerstvé nebo upravené?
(přednáška se neuskuteční, pan profesor náhle zemřel dne 9. 4. 2012)

IV. BLOK

PaeDr. Eva Marádová, CSc.
Psychologický pohled na používání polotovarů ve školní jídelně

Ing. Petra Zukalová, Odbor školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Školní jídelny na cestách 

Václav Nesnídal, Gamaholding
Nové strojní technologie, používání multifunkčních technologií a noční vaření ve školní jídelně

Středa odpoledne – NOVELA VYHLÁŠKY O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ

(14:30 – 17:30)

Moderuje: Bc. Alena Strosserová, Ing. Ludmila Věříšová, CSc.

V. BLOK

Ing. Ludmila Věříšová, CSc., SPV
Tvorba novely vyhlášky pro školní stravování

Mgr. Michal Trunda, MŠMT
Výklad k novele vyhlášky a možnost zavedení dietního stravování do ŠJ

MUDr. Zdeňka Trestrová, MZd
Školní stravování z pohledu orgánu ochrany veřejného zdraví

Mgr. Pavel Zeman
Hospodaření a pracovněprávní vztahy v ŠJ 2012

Ing. Alena Fürstová, Česká školní inspekce
Účtování skladů ve školní jídelně

VI. BLOK

PANELOVÁ DISKUZE K AKTUÁLNÍ OTÁZKÁM ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ
Mgr. Pavel Zeman, Mgr. Michal Trunda, MUDr. Zdeňka Trestrová… a další přítomní přednášející

Bc. Strosserová Alena, Bc. Packová Anna, Ing. Hladík Zdeněk
Soutěž o nejlepší školní oběd 2010, 2011,2012

Bc. Miroslav Kubec, AKC
Pohled na soutěž školních jídelen okem pořadatele mezinárodních kuchařských soutěží

Čtvrtek dopoledne – HYGIENA A BEZPEČNOST PRÁCE VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

(9:00 – 11:30)

Moderuje: Ing. J. Blattná, CSc., Ing. Eva Šulcová

VII. BLOK

MUDr. Jarmila Rážová, PhD., Hygienická stanice hl. města Prahy
Současné požadavky na hygienu ve školní jídelně v souladu s předpisy EU

Ing. Jitka Kabátková, Unicolsunting
Nové zákony o potravinách a jejich dopad na školní jídelnu

Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., VŠCHT Praha
Vybíráme vhodné potraviny pro prevenci dětské obezity 

Prof. Ing. Jan Moudrý, CSc., Ing. Zuzana Jelínková, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta,  Katedra aplikovaných rostlinných biotechnologií
Domácí, čerstvé bioprodukty –móda nebo budoucnost?

VIII. BLOK

PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D., Pedagogická fakulta MU Brno
Výživa ve školním vzdělávání

Petronila Gleichová, MČ Praha 6
Novela zákona o veřejných zakázkách pro školní stravování

Marta Kacálková, ředitelka školní jídelny Žamberk
Skladové hospodářství jídelny a DPH v praxi

Mgr. Michal Malát, prezident Asociace školních jídelen ČR
Důvod vzniku, činnost a cíle Asociace školních jídelen ČR

Závěrečné slovo – MUDr. Petr Tláskal, CSc., předseda Společnosti pro výživu


Firma VITANA a. s. zve všechny účastníky konference v úterý 22. 5. 2012 od 20.30 na koncert v Domě hudby s názvem „Perný den“. Hrají The Backwards, nejlepší Beatles revival na světě. Vstupenky obdržíte při prezenci.

Firmy AG FOODS GROUP a. s. a L. A. Food s. r. o. zvou účastníky konference na diskotéku, ve středu 23. 5. 2012 od 20.00 hod. (Restaurant Philadelphia, Dům techniky – 1. patro, Náměstí republiky).