Výživa obecně

Simultánní stanovení vitaminů B a kyseliny askorbové v multivitaminových preparátech

Dosud běžně užívané metody stanovení lze nahradit reversní fází metody HPLC. Navrhovanou metodou, užívající 3 způsoby detekce se současně stanoví 8 vitaminů za méně než 20 minut.

Metoda byla vyzkoušena a aplikována na farmaceutické preparáty. K hydrolýze se užívá 0,1 N kyselina sírová. Tímto způsobem se stanoví jednotlivé vitaminy s výjimkou kyseliny listové a vitaminu B12. U kyseliny listové se dosáhne lepšího výsledku při vynechání filtrace po hydrolýze a zředěním 0,01 N hydroxydem sodným před chromatografií. U vitaminu B12, jehož koncentrace je velmi nízká, nelze uvedenou chromatografickou metodu užít.

Podle:
Helalizadeh M. aj.
The Abstract Book from Vitamins 2006, Health Ingredients Metabolism Analysis
Pardubice 11.–13. 9. 2006, str. 216