Archiv akcí SPV

Seminář ke Světovému dni výživy 2014

22. října 2014

Sborník přednášek ze semináře

Pořadatel:
Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.
ve spolupráci se
Společností pro výživu, o.s.

a pod záštitou

Ministerstva zemědělství ČR – Ing. Jaroslavy Beneš Špalkové
(náměstkyně ministra a předsedkyně Českého výboru pro spolupráci s FAO)

Termín akce:
ve středu dne 22. října 2014 od 10.00 hod.

Místo konání:
v budově MZe ČR
(Těšnov 17, 117 05, Praha 1) ve velké zasedací místnosti č. 400.

PROGRAM

Moderátoři: Ing. Michal Kulík, MZe, Ing. Ctibor Perlín, CSc., VÚPP, SpV

Slavnostní zahájení: Ing. Jaroslava Beneš Špalková – náměstkyně ministra a předsedkyně Českého výboru pro spolupráci s FAO

Ing. Michal Kulík, MZe
Informace o oslavách SDV v Římě v rámci 41. zasedání Výboru pro světové potravinové zabezpečení

Ing. Jaroslav Šebek, ASZ
Rodinné hospodaření v ČR očima farmáře

Bc. Martin Charvát, MZe
Ekologické aspekty rodinného hospodaření

Ing. Jindřich Pokora, SZPI Brno
Zkušenosti SZPI s prodejem potravin ze dvora

MVDr. Jiří Hlaváček, Ústřední veterinární správa SVS ČR
Zkušenosti s prodejními automaty na mléko

Doc. Ing. Zbyněk Polesný, Ph.D., Fakulta tropického zemědělství ČZU v Praze
Způsoby hospodaření a produkty tradičního zemědělství u českých krajanů v rumunském Banátu

Mgr. Kateřina Vítů, MVDr. Halina Matějová, LF MU Brno
Problematika plýtvání potravinami

Další podrobnosti: